Hình ảnh: Tổng thống Philippines và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam số 1

Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Ngày 25 tháng 01 năm 2024, Bộ Ngoại giao ra Thông cáo: Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 01 năm 2024.

PV

Nguồn: dangcongsan.vn