Hình ảnh: TP Hồ Chí Minh: Phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện được cấp tài khoản định danh điện tử số 1

Người dân đi làm thẻ căn cước công dân

TP Hồ Chí Minh xác định việc triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao đảm bảo lộ trình triển khai thực hiện Đề án 06 đề ra gắn với chủ đề năm 2024 của TP là: “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được UBND TP phê duyệt triển khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP Hồ Chí Minh kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư.

Ngoài ra, 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình được định danh và xác thực điện tử; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử.

TP Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu 80% tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa theo quy định; 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên…

Bên cạnh đó, 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn TP được cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử (VNeID); 80% người dân khám, chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ Bảo hiểm y tế. Tối thiểu 50% trong tổng số đối tượng được hưởng chế độ chính sách trợ cấp an sinh xã hội được thực hiện chi trả không dùng tiền mặt; Thực hiện kiểm tra, khảo sát nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án 06 tối thiểu 40% các cơ quan đơn vị, 20% xã, phường, thị trấn; kiểm tra đột xuất tối thiểu 10% cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn./.

Tin, ảnh: Minh Dung

Nguồn: dangcongsan.vn