Lớp bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận năm 2022 giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. 

Chiều 27/10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận năm 2022 giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Dự buổi khai giảng về phía Việt Nam có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương và lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đại diện về phía Lào có đồng chí Văn-nạ-xay Thêp Thi Lat, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; đồng chí Văn-na Kẹo-sẳn-tị, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Ụ-đôm-xay cùng 26 đồng chí là cán bộ lãnh đạo các cấp của Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trong lịch sử bang giao quốc tế, hiếm có mối quan hệ nào cao đẹp, trong sáng và thân thiết như mối quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Với tình cảm đặc biệt, láng giềng thân thiết, hữu nghị, mối quan hệ truyền thống thủy chung, sâu nặng giữa hai dân tộc ngày càng được vun đắp, thắt chặt và phát triển dưới sự lãnh đạo của hai Đảng.

PGS.TS Dương Trung Ý chia sẻ, trong giai đoạn hiện nay, quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào càng được hai Đảng, hai Nhà nước coi trọng và thúc đẩy lên một tầm cao mới và chiều sâu mới. Trong mối quan hệ toàn diện và sâu sắc ấy, việc trao đổi, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào quan tâm. Những năm qua, nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ mặt trận, đoàn thể trong hệ thống chính trị của Lào đã được cử sang nghiên cứu, trao đổi, học tập ở Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng chụp ảnh lưu niệm. 

Với mục đích nhằm trao đổi, cập nhật, chia sẻ những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn về công tác dân vận của hai Đảng, hai nước, PGS.TS Dương Trung Ý khẳng định, lớp bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước là cơ hội quý để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm công tác góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng ở mỗi nước, nhất là những vấn đề mới, thực tiễn và kinh nghiệm công tác dân vận trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; vận động đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; công tác dân vận ở cơ quan và những mô hình dân vận khéo...

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2021 - 2025, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận tại Việt Nam từ ngày 25/10 đến ngày 08/11/2022.

Theo chương trình, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ học tập, trao đổi 10 chuyên đề lý luận và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn công tác dân vận gắn với xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đi thực tế tại các tỉnh Thanh Hóa, Sơn La; thăm một số di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh ở Hà Nội.

Tại buổi lễ khai giảng, các cán bộ Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã được nghe đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương trình bày chuyên đề “Công tác dân vận trong tình hình mới”. Trong đó, đồng chí Phạm Tất Thắng đã khái quát đường lối của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân vận của Việt Nam; chia sẻ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, quan điểm của Đảng và những nội chính liên quan đến công tác dân vận trong Văn kiện Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam; vị trí vai trò, chức năng, cơ cấu của Ban Dân vận Trung ương và một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận hiện nay…

* Trong sáng cùng ngày, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đi thăm nơi ở, làm việc của Người.

* Trước đó, vào ngày 26/10, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước nghe báo cáo chuyên đề, tham quan mô hình thực tế tại tỉnh Thanh Hóa./.

tin, ảnh: Minh Chính
Theo https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/trao-doi-kinh-nghiem-ve-cong-tac-dan-van-voi-uy-ban-trung-uong-mat-tran-lao-xay-dung-dat-nuoc-622992.html