Thông tư số 23/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/3/2021 đã quy định việc áp dụng tem điện tử được thực hiện từ ngày 1/7/2022. Ngày 25/6/2022, Tổng cục Thuế đã triển khai kiểm thử ứng dụng quản lý tem điện tử, trong đó nêu rõ quá trình triển khai áp dụng được phân làm 2 giai đoạn.

Cụ thể, trong giai đoạn 1, thực hiện từ ngày 1/7/2022, ưu tiên các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tem, cấp phát và bán tem điện tử cho tổ chức, cá nhân  trên một số ứng dụng có sẵn như thuế điện tử, hoá đơn điện tử và phần mềm thuế điện tử mobile (Etax-mobile); hỗ trợ tổ chức, cá nhân quét mã QRcode thông tin trên Block, thùng tem, truyền dữ liệu quản lý tem điện về hệ thống quản lý tem điện tử của Tổng cục Thuế.

Giai đoạn 2, thực hiện vào cuối tháng 8/2022, Tổng cục Thuế sẽ hoàn thiện ứng dụng tem điện tử đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Quyết định số 568/QĐ-TCT sau khi đánh giá quá trình thực hiện quản lý tem điện tử giai đoạn 1.

Để triển khai ứng dụng tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước theo quy định trên, sáng ngày 28/6 Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến với 63 Cục thuế các địa phương.

Tại buổi tập huấn, đại diện Vụ Tài vụ quản trị, Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) đã giới thiệu  về tem điện tử rượu, thuốc lá; đồng thời, hướng dẫn đại diện các cục Thuế về nghiệp vụ triển khai ứng dụng tem điện tử rượu, tem điện tử và giải đáp các câu hỏi vướng mắc.

Để triển khai thống nhất trên toàn quốc, trong giai đoạn 1, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế nhập danh mục tem, hợp đồng tem điện tử rượu, thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước; nhập tem điện tử rượu, thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước từ công ty in về kho của Tổng cục Thuế; xuất tem điện tử rượu, thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước cho các Cục Thuế; tiếp nhận, xử lý tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng tem điện tử và đề nghị mua tem trên hệ thống quản lý tem điện tử; bán tem điện tử cho các tổ chức, cá nhân…

Tổng cục Thuế cũng đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp kịp thời đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng tem điện tử để triển khai thống nhất, đồng bộ quy định về sử dụng tem điện tử theo yêu cầu của Thông tư số 23/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính trên toàn quốc từ ngày 1/7/2022. 

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/trien-khai-ung-dung-tem-dien-tu-ruou-tem-dien-tu-thuoc-la-san-xuat-tieu-thu-trong-nuoc-349235.html