Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, Chính phủ đề xuất trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án cao tốc trọng điểm quốc gia gồm: Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh và 3 dự án đường cao tốc khác tại tại Kỳ họp thứ 3 tới đây. Trong đó, 2 dự án Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đã được Bộ Chính trị cho ý kiến.

Đối với hồ sơ tài liệu của 5 dự án đã được Chính phủ gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, nếu đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.

Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí với sự cần thiết đầu tư các dự án nhằm cụ thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua và phù hợp với Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó yêu cầu “khẩn trương chuẩn bị đầu tư, sớm khởi công và cơ bản hoàn thành các dự án đường vành đai 3, 4 của khu vực động lực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh”.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, các dự án được lập cơ bản phù hợp với Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua; Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và phù hợp với quy hoạch của các ngành, các địa phương có liên quan.

Về phương án thiết kế sơ bộ, phân kỳ đầu tư, Thường trực Ủy ban Kinh tế nhận thấy, đề xuất của Chính phủ (quy mô 4 làn xe, mặt đường 17m, mặt cầu 17,5m và không có 2 làn dừng xe khẩn cấp) chưa phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5729 : 2012) về đường ôtô cao tốc, do đó đề nghị thuyết minh thuyết phục hơn về quy mô đầu tư phân kỳ này. Ngoài ra, cần rà soát cắt giảm tối đa các nút giao trên toàn tuyến... để bảo đảm hiệu quả khai thác, an toàn giao thông và tối ưu tổng mức đầu tư của dự án.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Tham gia ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường phân tích, trong 5 dự án được Chính phủ trình trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, vốn mỗi dự án đều rất lớn mà nguồn đều dựa vào Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư công còn lại tăng thu ngân sách nên cần cân nhắc đến vấn đề cân đối ngân sách.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở phân bổ ngân sách trung ương đối với từng dự án thành phần, đối với từng địa phương; đồng thời, bổ sung làm rõ khả năng cân đối ngân sách, năng lực quản lý, kinh nghiệm tổ chức thực hiện của các địa phương được giao quyết định đầu tư, tổ chức thực hiện các dự án thành phần. 

Cho ý kiến về nội dung trên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh là 2 dự án quan trọng quốc gia, do vậy trong các báo cáo cần thể hiện rõ cơ quan trình 2 dự án này là Chính phủ; Chính phủ chịu toàn bộ trách nhiệm triển khai cũng như trách nhiệm trước Quốc hội đối với các dự án này.

Khẳng định Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đường Vành đai 3 TP.  Hồ Chí Minh là 2 dự án án quan trọng năm trong tổng thể các dự án quan trọng quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng; nghiên cứu, tính toán nguồn vốn phù hợp, cân đối các nguồn lực, đánh giá năng lực các nhà thầu… để đảm bảo tính hiệu quả và khả thi của các dự án...

Phát biểu kết thúc nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến của Ủy ban thẩm tra, ý kiến của các đại biểu phát biểu, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 2 dự án báo cáo lại với Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo https://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/trinh-quoc-hoi-chu-truong-dau-tu-du-an-vanh-dai-4-vung-thu-do-va-vanh-dai-3-tp-ho-chi-minh-347907.html