Ngày 26/5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Ðà Nẵng tuyên chấp nhận kháng cáo và giảm án cho bốn bị cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên.
 
    Theo đó, giảm ba năm tù cho hai bị cáo: Lê Văn Phước, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, còn 12 năm sáu tháng tù; Trương Công Lộc, phụ trách kế toán, còn 14 năm tù; giảm hai năm tù cho bị cáo Huỳnh Thị Nhã Nhàn, thủ quỹ, còn 13 năm tù; Ngô Thị Phương Thảo, kế toán viên, từ ba năm tù nay được hưởng án treo. Tòa buộc các bị cáo liên đới trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 2,8 tỷ đồng.
 
Các bị cáo tại Phiên Tòa
Các bị cáo tại Phiên Tòa
    Từ năm 2010 đến tháng 8/2017, bốn bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách, chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng. Ông Phước thống nhất trong lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên chủ trương xin hỗ trợ kinh phí ngân sách địa phương. Sau khi được UBND tỉnh duyệt cấp kinh phí, ông Phước chỉ đạo ông Lộc hạch toán cuối năm chứng từ chi công tác tập huấn hội thẩm nhân dân, xét xử lưu động cùng các hoạt động thường xuyên bằng nguồn ngân sách trung ương giao. 
 
    Còn nguồn kinh phí do ngân sách địa phương cấp, ông Phước cùng các cán bộ cấp dưới chia nhau sử dụng cá nhân rồi lập khống chứng từ, tài liệu để quyết toán. Với thủ đoạn như vậy, các bị cáo đã chiếm đoạt ngân sách địa phương hơn 700 triệu đồng. Ngoài ra, từ năm 2011 đến 2016, các bị cáo thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách kế toán chiếm đoạt gần một tỷ đồng tiền tạm ứng nguồn vốn ngân sách trung ương. Cũng theo bản án phúc thẩm, khi ông Vũ Xuân Hải, Chánh tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên, nghỉ hưu từ ngày 1-6-2013 ông Lộc không thông báo cho Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên mà lập khống chứng từ để rút tiền lương hằng tháng của ông Hải. Từ tháng 6/2013 đến tháng 8/2017, Lộc liên tục lập khống 51 chứng từ chi trả lương, ba chứng từ truy lãnh lương, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng…
                                                                                     Báo Nhân Dân
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202005/tuyen-an-phat-tu-bon-can-bo-toa-an-nhan-dan-tinh-phu-yen-308081/