Ông Bùi Quốc Thắng - Phó Chánh Văn phòng UBDT phát biểu khai mạc Lớp tập huấn triển khai phần mềm Quản lý văn bản và Lưu trữ điện tử
Ông Bùi Quốc Thắng - Phó Chánh Văn phòng UBDT phát biểu khai mạc Lớp tập huấn triển khai phần mềm Quản lý văn bản và Lưu trữ điện tử

Triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 17/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Chính phủ điện tử và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, tháng 11/2015, UBDT đã kết nối, liên thông Hệ thống quản lý văn bản của UBDT với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Hệ thống quản lý văn bản của UBDT góp phần theo dõi quá trình xử lý văn bản, bảo đảm kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm; góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBDT, tăng cường trao đổi văn bản điện tử giữa Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và UBDT.

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, ông Bùi Quốc Thắng - Phó Chánh Văn phòng UBDT cho biết: Hệ thống quản lý văn bản, điều hành của UBDT đã được đưa vào khai thác, sử dụng một thời gian, đòi hỏi phải có sự nâng cấp, điều chỉnh một số chức năng để đáp ứng các yêu cầu mới, tăng cường đảm bảo an toàn, bảo mật của hệ thống thông tin. Lớp tập huấn sẽ góp phần giúp Lãnh đạo, công chức, viên chức của các vụ, đơn vị nắm được các quy trình xử lý công việc, thao tác cũng như cập nhật các yêu cầu, hướng dẫn mới liên quan đến quản lý văn bản, điều hành. Đồng thời, cũng là dịp để Văn phòng UBDT ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phản hồi của các vụ, đơn vị để hoàn thiện hệ thống phần mềm.

Các học viên tham dự khóa đào tạo
Các học viên tham dự khóa đào tạo

Phó Chánh Văn phòng UBDT Bùi Quốc Thắng trân trọng đề nghị Lãnh đạo các vụ, đơn vị phân công, tạo điều kiện về mặt thời gian để công chức, viên chức của các vụ, đơn vị tiếp thu đầy đủ các thao tác, kỹ năng, góp phần triển khai hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBDT.

Lớp tập huấn được triển khai trong 2 ngày (29 - 30/3), học viên là toàn thể Lãnh đạo, công chức, viên chức của các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT. Sau đợt tập huấn, Văn phòng Ủy ban sẽ triển khai các buổi hướng dẫn chuyên sâu cho các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban, Thủ trưởng các vụ, đơn vị và công chức, viên chức người lao động tại các vụ, đơn vị.

Ủy ban Dân tộc: Tập huấn triển khai Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
Theo https://baodantoc.vn/uy-ban-dan-toc-khai-giang-lop-tap-huan-trien-khai-phan-mem-quan-ly-van-ban-va-luu-tru-dien-tu-1680082734452.htm