Ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về tài chính - kế toán, Bộ Tài chính luôn ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán trong những năm qua. VAA đã tập hợp và động viên những người làm kế toán, kiểm toán trong cả nước tham gia tích cực vào phát triển hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam, duy trì và phát triển tổ chức nghề nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Đại hội.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Đại hội.

Đồng thời, Hiệp hội và các hội viên đã có những đóng góp tích cực, có hiệu quả trong công tác tư vấn khoa học, phản biện xã hội nhiều dự án luật, các chính sách kinh tế, tài chính, kế toán.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định, Bộ Tài chính luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của kế toán trong việc cung cấp thông tin kinh tế - tài chính và kiểm kê, kiểm soát tài sản, vốn, kinh phí của Nhà nước, của các đơn vị kinh tế.

"Thiếu thông tin của kế toán, Nhà nước không thể quản lý và điều hành được nền tài chính quốc gia, doanh nghiệp và các tổ chức cơ quan không thể nắm và điều hành được các nguồn lực, các dòng tiền... và không thể đưa ra các quyết định quản lý, quyết định kinh tế, quyết định đầu tư phù hợp. Kế toán và kiểm toán là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính, là công cụ kiểm kê, kiểm soát tài sản quốc gia, tài chính nhà nước và tài chính doanh nghiệp. Bộ Tài chính cũng đánh giá cao đóng góp của những người làm nghề kế toán, kiểm toán trong cả nước và luôn coi những thông tin kinh tế tài chính do kế toán cung cấp, được kiểm toán xác nhận là một trong những căn cứ cho các quyết định của Nhà nước, của doanh nghiệp", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, tâm huyết, trách nhiệm với nghề

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động kế toán, kiểm toán cũng còn những tồn tại, yếu kém. Thực tế cho thấy, trong một số trường hợp, chất lượng thông tin kế toán, chất lượng dịch vụ kế toán và kiểm toán còn chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của Nhà nước, của những người sử dụng thông tin.

Bên cạnh đó, vẫn còn không ít những hiện tượng thiếu trách nhiệm, thiếu sự trau dồi thường xuyên về năng lực nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp... dẫn đến làm sai lệch thông tin, làm méo mó hình ảnh của những người làm nghề và hành nghề kế toán, kiểm toán, thậm chí vi phạm pháp luật.

Ban Chấp hành Hiệp hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam nhiệm kỳ VII (2024-2029) ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Hiệp hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam nhiệm kỳ VII (2024-2029) ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội quan trọng có tính chất dấu mốc của sự phát triển kế toán Việt Nam lần này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị Đại hội cần thảo luận đưa ra những phương hướng và giải pháp hữu hiệu để khắc phục những tồn tại, yếu kém để tiếp tực phát triển tổ chức nghề nghiệp theo phương châm “Tin cậy - Chuyên nghiệp - Phát triển”.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng đề nghị hội viên VAA tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, tâm huyết, trách nhiệm với nghề, giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp xứng đáng hơn nữa với sự tin cậy, sự kỳ vọng của xã hội vì một nền kinh tế phát triển bền vững, vì một nền tài chính quốc gia có tiềm lực mạnh, minh bạch và công khai.

Cơ hội và thách thức đang đặt ra yêu cầu và đòi hỏi VAA và những người làm tài chính, kế toán, kiểm toán trong cả nước cần triển khai các công việc cho sự phát triển nghề nghiệp kế toán - kiểm toán trong kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập vì một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, vì hệ thống thông tin kinh tế - tài chính tin cậy và minh bạch, vì một hệ thống quản trị nhà nước, quản trị kinh doanh hiệu quả.

Về thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ VII (2024-2029), Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị VAA cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, kiện toàn và tổ chức lại hoạt động của Hiệp hội, hướng đến lợi ích của hội viên, phù hợp với yêu cầu của một tổ chức xã hội – nghề nghiệp kế toàn và kiểm toán Việt Nam.

Thứ hai, tăng cường, đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học về kế toán, kiểm toán; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên và đội ngũ những người làm nghề kế toán và kiểm toán.

Thứ ba, tham gia tích cực và có hiệu quả hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, phản biện xã hội và thẩm định các dự án, đề án, các chính sách kinh tế tài chính, các chế độ kế toán, kiểm toán do Nhà nước ban hành.

Thứ tư, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và nghề nghiệp nói riêng, hỗ trợ cho việc mở cửa thị trường dịch vụ tài chính kế toán kiểm toán của Việt Nam với khu vực và thế giới.

Thứ năm, khuyến khích ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hiệp hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam nhiệm kỳ VII (2024-2029) gồm 43 ủy viên và Ban Kiểm tra gồm 5 ủy viên. GS.,TS. Đoàn Xuân Tiên được bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ mới.

Theo https://tapchitaichinh.vn/vaa-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-vii-nhiem-ky-20242029.html