Hình ảnh: Việt Nam - Vatican thông qua quy chế đại diện thường trú của Tòa thánh số 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Giáo hoàng Francis 

Tại các cuộc hội kiến giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Giáo hoàng Francis và Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin ngày 27/7/2023, hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam – Tòa thánh và những hoạt động tích cực của cộng đồng Công giáo Việt Nam thời gian qua.

 Hai bên bày tỏ tin tưởng Đại diện thường trú Tòa thánh sẽ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong Quy chế; hỗ trợ cộng đồng Công giáo Việt Nam hoạt động trên tinh thần tôn trọng pháp luật và Giáo huấn của Giáo hội thực hiện đường hướng “đồng hành cùng dân tộc”, “giáo dân tốt và công dân tốt”, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước; đồng thời phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican./.

PV

Nguồn: dangcongsan.vn