Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 135/2024/QH15 của Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết số 1075/NQ-UBTVQH về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV. 

Hình ảnh: Bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức Trưởng Ban Công tác đại biểu số 1

Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải 

Cụ thể, tại Nghị quyết số 135/2024/QH15, Quốc hội quyết nghị bầu bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Thái Nguyên giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước đó, trong phiên họp chiều 25/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết này. 

Tại Nghị quyết số 1075/NQ-UBTVQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV giữ chức vụ Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV./.

TG

Nguồn: dangcongsan.vn