Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban; Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban; Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban; các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương. 
 
Hình ảnh: Ban Nội chính Trung ương: Giao ban công tác nội chính tháng 9, triển khai công tác tháng 10/2020 số 1
Quang cảnh Hội nghị
    Tháng 9/2020 các bộ, ban, ngành Trung ương nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình quốc tế và khu vực; chủ động tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước xử lý phù hợp, hiệu quả, giữ vững nguyên tắc không để bị động, bất ngờ, đảm bảo ổn định để phát triển đất nước; tích cực, chủ động duy trì hiệu quả công tác đối ngoại, thúc đẩy “Ngoại giao Covid”, ngoại giao quốc phòng, tổ chức thành công các hoạt động trong năm Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 41 năm 2020; phối hợp thực hiện tốt chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới; nhất là, quan tâm giải quyết nhu cầu chính đáng của các tôn giáo, các mâu thuẫn nội bộ tôn giáo, khiếu kiện...; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là các địa bàn chiến lược, trọng yếu, kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động, chống phá của các tổ chức phản động; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, tập trung điều tra phá án, nhất là tội phạm về kinh tế, chức vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đưa, đón người vượt biên...; thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giám định, định giá tài sản, kết thúc xác minh, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xử lý các vụ án, vụ việc theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; kịp thời phát hiện, bóc gỡ thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên Internet và mạng xã hội...
 
Hình ảnh: Ban Nội chính Trung ương: Giao ban công tác nội chính tháng 9, triển khai công tác tháng 10/2020 số 2
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác nội chính thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các bộ, ban, ngành phát huy kết quả đạt được, tăng cường công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại của Đảng, Nhà nước; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động; thực hiện nghiêm Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; khẩn trương điều tra làm rõ các trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm trong các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; sớm kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đầy đủ kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Phiên họp thứ 10 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; tiếp tục đẩy mạnh đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng...; tập trung rà soát, giải quyết căn cơ các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Trung ương trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...
 
Hình ảnh: Ban Nội chính Trung ương: Giao ban công tác nội chính tháng 9, triển khai công tác tháng 10/2020 số 3
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đặng Phước
Theo http://noichinh.vn/cong-tac-noi-chinh/202009/ban-noi-chinh-trung-uong-giao-ban-cong-tac-noi-chinh-thang-9-trien-khai-cong-tac-thang-102020-308591/