Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia thay ông Nguyễn Văn Thịnh (do có sự thay đổi về vị trí công tác đối với ông Nguyễn Văn Thịnh).

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 27/6/2024.

Phương Nhi (Theo VGP)