Hình ảnh: Bộ Nội vụ ra mắt kênh thông tin, tuyên truyền trên Zalo số 1

Lễ ký kết hợp tác khai thác ứng dụng Zalo phục vụ chuyển đổi số giữa Bộ Nội vụ - Ảnh: VGP/LS

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, việc ứng dụng công nghệ thông tin để thông tin, truyền thông sâu rộng, kịp thời về thể chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nội vụ, các hoạt động của Bộ Nội vụ trong quá trình tham mưu, xây dựng chính sách, cải cách hành chính, cải cách công vụ, kết quả chuyển đổi số và các thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ tới các tổ chức, người dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên cả nước là ưu tiên của Bộ Nội vụ nhằm nâng cao sự hài lòng, minh bạch, gần gũi và hiện đại đối với các tổ chức, công dân.

Hình ảnh: Bộ Nội vụ ra mắt kênh thông tin, tuyên truyền trên Zalo số 2

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu - Ảnh: VGP/LS

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết sẽ giao Trung tâm Thông tin làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên nền tảng Zalo; thực hiện nghiêm túc các nội dung đã ký kết.

Bên cạnh đó, Vụ Cải cách hành chính tiếp tục tăng cường phối hợp với Trung tâm Thông tin để thông tin, tuyên truyền Bản tin cải cách hành chính trên nền tảng Zalo; các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp cung cấp thông tin.

Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ kịp thời truyền thông trên Zalo về nhiệm vụ theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ và các thông tin chuyên đề, định hướng truyền thông nhiệm vụ theo đề xuất phối hợp giữa Trung tâm Thông tin và các đơn vị thuộc Bộ.

Theo đó, Trung tâm Thông tin tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần VNG - Zalo để triển khai, nghiên cứu bổ sung mục Kênh thông tin tuyên truyền của Bộ Nội vụ, đề xuất với lãnh đạo Bộ để triển khai đưa một số dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ lên nền tảng Zalo; đồng thời, hàng năm có báo cáo tổng hợp, đánh giá, sơ kết kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác; cuối năm 2025, hai bên tiến hành tổng kết quá trình hợp tác.

LS

Nguồn tin: baochinhphu.vn