Hình ảnh: Cảnh báo hiện tượng giả mạo HoSE mời gọi nhà đầu tư trên mạng xã hội số 1

HoSE khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng và tìm hiểu kỹ trước các lời mời tham gia đầu tư chứng khoán, tránh bị lừa đảo trong hoạt động giao dịch chứng khoán. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Luật Chứng khoán quy định ngoài Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con (Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội), không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán. HoSE nhấn mạnh các nhà đầu tư tham gia vào các hội nhóm này trên trang mạng xã hội có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra, do không được pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích. Vì vậy, HoSE khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng và tìm hiểu kỹ trước các lời mời tham gia đầu tư chứng khoán, tránh bị lừa đảo trong hoạt động giao dịch chứng khoán.

Để tham khảo các công bố thông tin của thành viên thị trường cũng như các thông báo trên HoSE, nhà đầu tư vui lòng truy cập cổng thông tin chính chức của HoSE qua trang thông tin điện tử www.hsx.vn và trang fanpage https://www.facebook.com/HochiminhStockExchange.

PV

Nguồn: dangcongsan.vn