Hình ảnh: Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc số 1

Trong hai ngày 19 và 20/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 32. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), các công ty trong hệ sinh thái AIC và Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện; nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật.

Liên quan đến những vi phạm trên còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Đảng đoàn HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo, kỷ luật khiển trách với một số tập thể, cá nhân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông bà: Nguyễn Văn Đọc, Nguyễn Đức Long, Đặng Huy Hậu, Vũ Xuân Diện, Vũ Thị Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Thu, Trần Văn Hùng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành quyết định thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng và 10 đảng viên có liên quan theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung ương.

Thương Huyền

Nguồn: dangcongsan.vn