Hình ảnh: Đề nghị chùa Ba Vàng khẩn trương báo cáo về quản lý tiền công đức số 1

UBND TP Uông Bí đề nghị Trụ trì chùa Ba Vàng chỉ đạo, báo cáo nội dung quản lý tiền công đức tại chùa.

Theo đó, trong công văn 2240/UBND-TCKH gửi chùa Ba Vàng ngày 24/7, UBND TP Uông Bí nêu rõ: Ngày 15/5/2023, TP Uông Bí đã ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra đối với các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên địa bàn thành phố và ban hành công văn số 1574/UBND-TCKH ngày 23/5/2023, về việc kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình, chùa trên địa bàn thành phố, trong đó đề nghị chùa báo cáo theo đề cương hướng dẫn gửi kèm. Tuy nhiên, chùa Ba Vàng phản hồi chưa nhận được văn bản nên chùa chưa thực hiện các nội dung tại văn bản số 1574/UBND-TCKH và báo cáo về UBND TP Uông Bí.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo bổ sung Sở Tài chính, Bộ Tài chính, UBND TP Uông Bí đề nghị Trụ trì chùa Ba Vàng chỉ đạo, báo cáo nội dung quản lý tiền công đức tại chùa theo Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/1/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Thời gian báo cáo trước ngày 28/7/2023.

Mới đây, Bộ Tài chính có báo cáo kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023. Theo đó, báo cáo nêu rõ, năm 2022, tiền công đức tại Quảng Ninh có tổng số thu 70,8 tỷ đồng (không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng), chi 54,4 tỷ đồng.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng số thu 61 tỷ đồng, chi 29,4 tỷ đồng. Báo cáo cũng cho biết còn hơn 50 di tích ở Quảng Ninh không có số liệu báo cáo, trong đó có chùa Ba Vàng là di tích cấp tỉnh, được đánh giá có số thu công đức cao. Trước thông tin trên từ phía Bộ Tài chính, ngay sau đó, đại diện chùa Ba Vàng tuyên bố không nhận được văn bản yêu cầu báo cáo về quản lý tiền công đức./.

TL

Nguồn: dangcongsan.vn