Hình ảnh: Đơn vị đăng kiểm tuyệt đối không được tự ý đóng cửa, dừng phục vụ số 1

Tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp khi đi kiểm định

Ngày 28/12/2022, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT&BVMT) phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đi kiểm định.

Văn bản nêu rõ, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu kiểm định xe cơ giới trong dịp gần Tết và trong bối cảnh một số Trung tâm Đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động, Cục ĐKVN đã có văn bản số 5239/ĐKVN-VAR ngày 26/12/2022 chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm nâng cao vai trò trách nhiệm, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu kiểm định phương tiện của nhân dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng và của người dân vẫn tồn tại tình trạng ùn ứ, xếp hàng dài tại các đơn vị đăng kiểm.

Để từng bước khắc phục tình trạng nêu trên Cục ĐKVN hướng dẫn các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Các đơn vị đăng kiểm tuyệt đối không được tự ý đóng cửa, dừng phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới. Cục ĐKVN sẽ thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với phương tiện có các hạng mục kiểm tra được đánh giá thuộc khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng, không ảnh hưởng tới an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (MINOR DEFECTS - MiD), các đơn vị đăng kiểm cấp Giấy Chứng nhận ATKT&BVMT theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT. Để các đơn vị đăng kiểm thực hiện đánh giá một cách thống nhất theo hướng nhanh chóng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Cục ĐKVN làm rõ một số nội dung nêu trong phụ lục đính kèm.

Các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới thực hiện niêm yết công khai các nội dung nêu trên dưới dạng bảng thông báo nền bảng trắng hoặc xanh, chữ màu xanh hoặc trắng (hoặc bảng điện tử), vị trí treo dễ thấy, dễ đọc tại nơi chờ làm thủ tục kiểm định; thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông để người dân và doanh nghiệp nắm được.

Phòng Kiểm định xe cơ giới bổ sung hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Cục ĐKVN, trong đó khuyến cáo rõ chủ xe cần chủ động đăng ký lịch kiểm định; chủ động kiểm tra, bảo dưỡng xe trước khi đưa xe đi kiểm định để hạn chế nội dung không đạt, phải kiểm định nhiều lần gây quá tải, ách tắc tại các đơn vị đăng kiểm.

Cục ĐKVN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời báo cáo Cục ĐKVN (qua Phòng Kiểm định xe cơ giới) để kịp thời có biện pháp xử lý.

ĐK

Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/don-vi-dang-kiem-tuyet-doi-khong-duoc-tu-y-dong-cua-dung-phuc-vu-102221228194256654.htm