Toàn cảnh họp báo. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

 

Chiều 29/10, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức họp báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin từ họp báo khẳng định, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với những nội dung quan trọng, đánh giá kết quả toàn diện của khóa XII và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 59 đồng chí đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết thay mặt Đảng bộ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII đã họp phiên lần thứ nhất và tín nhiệm bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 14 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối gồm 11 đồng chí  và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Đảng ủy Khối.

Với phiếu tín nhiệm tuyệt đối (100%), Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII đã bầu đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 làm Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Với số phiếu tín nhiệm rất cao, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII đã bầu đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục tái cử Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Liên kết nguồn tin: http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Dong-chi-Huynh-Tan-Viet-dac-cu-Bi-thu-Dang-uy-Khoi-cac-co-quan-Trung-uong/412416.vgp

 

Theo http://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/18587/dong-chi-huynh-tan-viet-dac-cu-bi-thu-dang-uy-khoi-cac-co-quan-trung-uong.aspx