Hình ảnh: Đồng chí Trần Nam Hưng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam số 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chúc mừng đồng chí Trần Nam Hưng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 23/4, tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Thay mặt UBND tỉnh Quảng Nam, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh xem xét, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, tờ trình giới thiệu đồng chí Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ để trình HĐND tỉnh xem xét, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 theo thẩm quyền.

Nhất trí về nhân sự được giới thiệu theo tờ trình của UBND tỉnh, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Trần Nam Hưng giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trần Nam Hưng, sinh năm 1973, quê xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn; có trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế, cử nhân chính trị.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 21 (khóa X) nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Quảng Nam đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Hồng Quang.

Ngay sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất phân công đồng chí Hồ Quang Bửu, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam điều hành hoạt động của UBND tỉnh kể từ ngày 8/4/2024 cho đến khi kiện toàn các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

Nguồn: dangcongsan.vn