Việc chặt rễ lớn của cây sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát triển và cây xanh có nguy cơ ngã đổ khi mưa to, gió lớn
Việc chặt rễ lớn của cây sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát triển và cây xanh có nguy cơ ngã đổ khi mưa to, gió lớn

Được biết, dự án hỗ trợ lát đá vỉa hè trên đường Lê Duẩn do UBND phường Phù Đổng làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 12,6 tỷ đồng, đơn vị thi công là Công ty TNHH Hoàng Phương Gia Lai. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, Công ty TNHH Hoàng Phương Gia Lai đã chặt rễ 6 cây nhạc ngựa trên vỉa hè để lắp đặt bồn mà không báo cho chủ đầu tư. Trong đó, đã chặt nhiều rễ lớn của cây, sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng phát triển và cây xanh có nguy cơ ngã đổ khi mưa to, gió lớn.

Cây xanh trên vỉa hè Tp. Pleiku bị đơn vị thi công chặt rễ để lắp đặt bồn
Cây xanh trên vỉa hè Tp. Pleiku bị đơn vị thi công chặt rễ để lắp đặt bồn

Ngay sau đó, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo, yêu cầu UBND Tp. Pleiku tạm ngừng thi công công trình để bảo vệ hệ thống cây xanh. Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc tự ý chặt các rễ cây trong quá trình thi công cải tạo, chỉnh trang hè đường, làm ảnh hưởng đến chất lượng sinh trưởng, phát triển và an toàn của hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn.

BRT, cây xanh và sợi dây kinh nghiệm “rút mãi chưa hết“
Theo https://baodantoc.vn/gia-lai-don-vi-thi-cong-bi-phat-40-trieu-dong-vi-tu-y-chat-re-cay-xanh-1677161375563.htm