Trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến vô cùng phức tạp và đảm bảo yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ dành cho Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ được tổ chức theo hình thức trực tuyến và sẽ diễn ra từ ngày 26/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021.

Tham dự lễ khai giảng có PGS.TS Hoàng Minh – Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Ngọc Song – Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Học viện; đại diện giảng viên giảng dạy lớp học và hơn 50 học viên là Giám đốc Sở KH&CN, Phó Giám đốc Sở KH&CN và các cán bộ được quy hoạch chức danh Lãnh đạo Sở KH&CN địa phương tham dự lớp bồi dưỡng trực tuyến.
 

TS. Nguyễn Ngọc Song – Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ Khai giảng

 Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Ngọc Song nhấn mạnh vai trò của hoạt động bồi dưỡng lần này vừa đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn tham mưu, quản lý, điều hành và thực thi công vụ của lãnh đạo Sở KH&CN địa phương vừa cung cấp những kiến thức cơ bản nhất của hoạt động KH&CN và cập nhật nâng cao kiến thức và kỹ năng lãnh đạo quản lý KH&CN và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, TS. Nguyễn Ngọc Song cũng đề nghị các học viên thu xếp thời gian, công việc ở cơ quan để tham gia đầy đủ các buổi học và nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tập trung lắng nghe, lĩnh hội kiến thức; tích cực phát biểu ý kiến để cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực tiễn.
 

PGS.TS. Hoàng Minh – Giám đốc Học viện giảng dạy chuyên đề đầu tiên ngay sau Lễ khai giảng

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã được học tập chuyên đề trực tuyến đầu tiên do PGS.TS Hoàng Minh – Giám đốc Học viện giảng dạy. Trong thời gian 05 ngày diễn ra lớp học bồi dưỡng này, các học viên sẽ được học tập, trao đổi và chia sẻ về các chuyên đề với chủ đề: Những vấn đề liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách Nhà nước về phát triển KH&CN; Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia và đo lường về hoạt động đổi mới sáng tạo quốc gia; Bảo đảm thông tin cho quản lý hoạt động KH&CN; Công tác tổ chức, quản lý nguồn nhân lực KH&CN ở địa phương; Một số vấn đề trong quản lý hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Một số vấn đề trong công tác quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ. Qua đó, giúp các học viên nhận thức rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cấp sở và nâng cao kiến thức và kỹ năng lãnh đạo quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, điều hành, tham mưu và thực thi công vụ của Lãnh đạo Sở KH&CN địa phương.
 

Quang cảnh các học viên tham dự lớp học bồi dưỡng trực tuyến

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/21297/khai-giang-lop-boi-duong-nghiep-vu-quan-ly-nha-nuoc-ve-khoa-hoc-va-cong-nghe-danh-cho-lanh-dao-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-nam-2021-t.aspx