Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Bình, Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước có nội dung không đúng quy định.

Hình ảnh: Kỷ luật Hiệu trưởng, kế toán trưởng trường Đại học Quảng Bình số 1

Trường Đại học Quảng Bình. (Ảnh: tienphong.vn)

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí: Hoàng Dương Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường, nguyên Hiệu trưởng; Nguyễn Đức Vượng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình; trách nhiệm tham mưu, thực hiện thuộc về đồng chí Mai Thị Huyền Nga, Đảng ủy viên, Phó trưởng Phòng Kế hoạch, Tài chính và Quản lý đầu tư, Kế toán trưởng trường.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định kỷ luật khiển trách đồng chí Nguyễn Đức Vượng; cảnh cáo đồng chí Mai Thị Huyền Nga.

Đối với đồng chí Hoàng Dương Hùng có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, tuy nhiên hiện nay đồng chí đã chuyển công tác và chuyển sinh hoạt đảng ra khỏi Đảng bộ tỉnh. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đại học Quảng Bình kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với một số tổ chức và cá nhân có liên quan.

PV

Nguồn: dangcongsan.vn