Hình ảnh: Kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh số 1

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách 

Theo Quyết định 1229/QĐ-TTg, thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Đỗ Thông, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định 1211-QĐ/UBKTTW ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Quyết định 1230/QĐ-TTg, thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định 1212-QĐ/UBKTTW ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Quyết định 1231/QĐ-TTg, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định 1213-QĐ/UBKTTW ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

PV

Nguồn: dangcongsan.vn