Nỗ lực chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội
Nỗ lực chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội

Thị trấn Mađaguôi có vị trí quan trọng, là địa bàn cửa ngõ của tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh thành phía Nam trên tuyến Quốc lộ 20. Đây là 1 trong 2 thị trấn của huyện Đạ Huoai, vùng sầu riêng nổi tiếng của cả nước. Còn thị trấn Di Linh là Trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của huyện Di Linh; kết nối trung chuyển hàng hóa trong tỉnh và vùng Tây Nguyên, vùng Duyên hải Nam Trung bộ; đô thị nằm trong chuỗi các đô thị dọc Quốc lộ 20…

Các chỉ tiêu mấu chốt được Ban chỉ đạo 138 (Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm) tỉnh Lâm Đồng đặt ra trong Kế hoạch thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2023. Cụ thể là tại các địa bàn chuyển hóa không có dấu hiệu hoạt động của tội phạm có tổ chức theo kiểu “xã hội đen”; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 80% trở lên; trong đó, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên trong tổng số án khởi tố; bảo đảm 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý; 100% các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa tiến hành xây dựng và củng cố ít nhất 1 mô hình vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, hoạt động hiệu quả…

Trước đó vào tháng 2/2023, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lâm Đồng cũng đã ký quyết định đưa 5 địa bàn được lựa chọn khỏi danh sách xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội để chuyển hóa trong năm 2022. Các địa phương đó gồm xã Tân Lâm của huyện Di Linh, xã Đạ Lây của huyện Đạ Tẻh, xã Đạ Sar của huyện Lạc Dương, xã Đạ KNàng của huyện Đam Rông… Đây là những địa bàn từng là điểm nóng, phức tạp về tình trạng vi phạm pháp luật như phá rừng; san ủi, lấn chiếm, mua bán đất rừng trái phép; tội phạm hình sự… phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

lực lượng Công an tuyên truyền công tác bảo vệ rừng cho bà con dân tộc thiểu số các xã
Lực lượng Công an tuyên truyền công tác bảo vệ rừng cho bà con dân tộc thiểu số

Năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nhiều yếu tố tác động trên thế giới, khu vực và trong nước... Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo 138 các cấp tỉnh Lâm Đồng, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt, xung kích đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những kết quả rất quan trọng; nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra; tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững, ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, bạo loạn... Các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, được các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tỉnh Lâm Đồng đã chuyển hóa thành công nhiều địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thành địa bàn an toàn, giảm mạnh tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành điểm nóng. Đây là thành quả quan trọng trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận lòng dân, an ninh nhân dân ngày một thêm vững mạnh.

Thái Nguyên: Nhiều giải pháp giữ bình yên vùng đồng bào DTTS
Theo https://baodantoc.vn/lam-dong-chuyen-hoa-thanh-cong-2-thi-tran-trong-diem-ve-an-ninh-trat-tu-1715322541340.htm