Việc chế tạo máy bón phân viên nén theo các mẫu máy nước ngoài gặp khó khăn vì không thể áp dụng công nghệ tiên tiến, giá thành cao; mẫu máy không phù hợp với các dạng viên nén đang được sản xuất trong nước. Yêu cầu đặt ra cần thiết kế, chế tạo một số mẫu máy bón phân viên nén cho một số loại cây trồng chính như lúa, cây công nghiệp (mía, sắn, đậu tương…) hoàn chỉnh với cơ cấu cung cấp phân linh hoạt, đơn giản, loại bỏ được gần như hoàn toàn hiện tượng viên phân kẹt và vỡ viên phân, khoảng cách dải phân đồng đều, kết cấu máy đơn giản, dễ vận hành, dễ bảo dưỡng, vật liệu chế tạo sẵn có và các chi tiết có thể gia công được ở Việt Nam.

Vì vậy, trong thời gian từ năm 2014-2016, nhóm nghiên cứu tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam do TS. Lê Vũ Quân làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm các loại các máy bón phân viên nén chậm tan”.

Đề tài đã tiến hành điều tra khảo sát tình hình sử dụng máy kéo bốn bánh cỡ nhỏ ở một số địa điểm điển hình thuộc Bắc Bộ, kết quả cho thấy rất nhiều máy kéo nhỏ có kích thước cỡ công suất nhỏ hơn hoặc bằng 34HP được sử dụng. Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu về phân viên nén chậm tan và một số quy trình sử dụng phân viên nén chậm tan cho một số loại cây trồng chính: cây lương thực như lúa, ngô; cây công nghiệp như sẵn, mía, thuốc lá…

Đề tài đã thực hiện các nội dung:

- Xây dựng được bộ tài liệu thiết kế các mẫu máy bón phân viên nén liên hợp với máy kéo 4 bánh từ 30 mã lực.

+ Bản vẽ thiết kế tổng thể.

+ Bản vẽ chế tạo (bản vẽ chi tiết).

Các bản vẽ thực hiện trên máy tính theo đúng tiêu chuẩn TCVN về TCVN về bản vẽ kỹ thuật cơ khí.

- Chế tạo được 2 mẫu máy bón phân viên nén.

+ Mẫu máy bón phân viên nén liên hợp với máy kéo 4 bánh thực hiện đồng thời lồng và bón phân: Liên hợp với máy kéo 4 bánh, có khả năng bón 8-12 hàng phân, thực hiện đồng thời lồng và bón phân.

+ Mẫu máy bón phân viên nén cho cây công nghiệp liên hợp với máy kéo 4 bánh, có khả năng bón 2 hàng, năng suất bón 0,7ha/giờ.

- Quy trình công nghệ chế tạo máy bón phân viên nén liên hợp với máy kéo 4 bánh thực hiện đồng thời lồng và bón phân: Khoa học, chính xác đảm bảo các cơ sở chế tạo có thể sử dụng được trong quá trình gia công chế tạo máy.

- Quy trình công nghệ chế tạo máy bón phân viên nén cho cây công nghiệp liên hợp với máy kéo 4 bánh: Khoa học, chính xác đảm bảo các cơ sở chế tạo có thể sử dụng được trong quá trình gia công chế tạo máy.


*Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 14910/2017) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

Theo http://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/18577/nghien-cuu-thiet-ke-va-che-tao-thu-nghiem-cac-loai-cac-may-bon-phan-vien-nen-cham-tan.aspx