Nhịp sống số
Chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xác định rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển của địa phương nên thời gian qua, 2 huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai thuộc tỉnh Lâm đã cósự chuẩn bị, đầu tư bài bản cho lĩnh vực này. Với mục tiêu, xây dựng và hoàn thiện 3 nền tảng cốt lõi đó là: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
CLB Tâm Trí Việt: Chuyển đổi số để đẩy mạnh giao thương
Tại Chương trình, ý kiến thảo luận đã khẳng định việc xây dựng ứng dụng hỗ trợ kết nối giao thương cho CLB là một bước...
Hợp tác hướng tới chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ số
Ngày 24/10, Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE) và Công ty Cổ phần X-OR CLOUD đã chính thức ký kết thỏa thuận...
FPT trình diễn sản phẩm chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu 2023
Trong khuôn khổ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14 -18/9, Tập đoàn FPT đã trưng bày...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.