Hình ảnh: Ông Trịnh Minh Hoàng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận số 1

Ông Trịnh Minh Hoàng (đứng giữa).

Quyết định 123/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/1/2024.

Ông Trịnh Minh Hoàng quê Ninh Thuận, là Tiến sĩ Lâm sinh, cao cấp lý luận chính trị. 

Ông từng đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn, Phó Giám đốc sau đó là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận. Từ tháng 5/2019 đến nay, ông Hoàng giữ chức Bí thư huyện ủy Ninh Hải.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng cũng ký Quyết định số 122/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Tấn Cảnh, để nhận nhiệm vụ mới. 

Quyết định 122/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/1/2024.

Vũ Phương Nhi

Nguồn: baochinhphu.vn