Hình ảnh: Phân công lại công tác Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TPHCM số 1

UBND TPHCM - Ảnh: VGP

Các nhiệm vụ của Thường trực UBND TPHCM cơ bản được giữ nguyên theo lần điều chỉnh trước đó và bổ sung thêm một số nhiệm vụ trước đây được giao cho bà Phan Thị Thắng phụ trách.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản như một số vấn đề khi thực hiện nghị quyết 54, thương mại, dịch vụ, du lịch, quản lý tài sản công, quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và nhà, đất theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đồng thời ông theo dõi chung kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phối hợp theo dõi lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng, hải quan, kho bạc, thuế.

Ông Phan Văn Mãi cũng phụ trách một số chương trình, đề án thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách như đề án điều chỉnh tỉ lệ điều tiết ngân sách giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2026 - 2030…

Trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố (HFIC), phối hợp theo dõi Cục Thuế thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất Thành phố. Trực tiếp chỉ đạo Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư (ITPC), Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp, Công ty Dịch vụ công ích quận Bình Tân, phối hợp theo dõi Cục Hải quan Thành phố, Kho bạc Nhà nước Thành phố, theo dõi, chỉ đạo quận Bình Tân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, tài chính - ngân sách, thương mại, dịch vụ, du lịch, quản lý tài sản công, chứng khoán, bảo hiểm, hải quan, ngân hàng, kho bạc, thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế.

Giải quyết những trường hợp tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, tài chính - ngân sách, thương mại, dịch vụ, du lịch, quản lý tài sản công, chứng khoán, bảo hiểm, hải quan, ngân hàng, kho bạc, thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trực tiếp chỉ đạo Sở Du lịch, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist), Tổng công ty Bến Thành, Công ty Vàng bạc đá quý Thành phố, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ bảo lãnh tín dụng Thành phố, Công ty Dịch vụ công ích Quận 4. Phối hợp theo dõi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, Sở Giao dịch chứng khoán, theo dõi, chỉ đạo Quận 4.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trực tiếp chỉ đạo Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố (Sài Gòn Co.op), Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương, Công ty Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh. Theo dõi, chỉ đạo quận Bình Thạnh.

Ngọc Tấn

Nguồn tin: https://tphcm.chinhphu.vn/phan-cong-lai-cong-tac-chu-tich-va-cac-pho-chu-tich-ubnd-tphcm-101221227123816118.htm