Đó là phát biểu của ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh diễn ra mới đây.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Phước Hiền Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong 5 năm qua, có 105 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ được xây dựng và triển khai; 120 lượt công nghệ tiên tiến được chuyển giao phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương; có trên 90 kết quả nghiên cứu khoa học cấp tỉnh được ứng dụng vào thực tiễn; 100% đề tài, dự án đã nghiệm thu được đăng ký và lưu trữ trên hệ thống thông tin khoa học và công nghệ,…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, cần lan tỏa rộng rãi những ứng dụng khoa học và công nghệ đã thành công để người dân được tiếp cận và áp dụng vào sản xuất

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, cần lan tỏa rộng rãi những ứng dụng khoa học và công nghệ đã thành công để người dân được tiếp cận và áp dụng vào sản xuất.

Theo ông Hiền, thông qua các hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ, có nhiều đề tài mang lại năng suất lao động cao, góp phần cải tiến khoa học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. Các đề tài, dự án, chương trình khoa học và công nghệ trong nông nghiệp đã phục vụ đắc lực cho việc chuyển dịch kinh tế nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập cho nông dân.

Đặc biệt, các hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ đã hình thành được một số mô hình, dự án theo chuỗi giá trị, gắn kết nguồn lực doanh nghiệp với hợp tác xã, người dân trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nhấn mạnh, hoạt động khoa học và công nghệ là chìa khóa để nâng cao năng suất lao động, vai trò ứng dụng các kỹ thuật khoa học và công nghệ đối với nông nghiệp, nông thôn rất quan trọng, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là người nông dân trên địa bàn tỉnh. Phải lan tỏa rộng rãi những ứng dụng đã thành công để người nông dân được tiếp cận và ứng dụng vào trong lao động sản xuất.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Trần Phước Hiền-Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Sở Khoa học và Công nghệ

Ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Sở Khoa học và Công nghệ.

Với những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi vinh dự được Chủ tịch Nước tặng Huân Chương Lao động Hạng Nhất; 10 tập thể, cá nhân được Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ; 05 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Ngọc Hân
Theo https://doanhnghiepvn.vn/chuyen-doi-so/pho-chu-tich-tinh-quang-ngai-can-lan-toa-rong-rai-ung-dung-kh-cn-toi-nguoi-nong-dan/20210129010219925