Hầu hết phòng ban khóa cửa, xưởng thu thanh và dựng phim thành nơi chất đồ ở Hãng Phim truyện Việt Nam. Ảnh: Giang Huy
Hầu hết phòng ban khóa cửa, xưởng thu thanh và dựng phim thành nơi chất đồ ở Hãng Phim truyện Việt Nam. Ảnh: Giang Huy

Phó thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ kiểm tra ngay việc thực hiện kết luận thanh tra và chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ. Trên cơ sở kết quả kiểm tra và quy định pháp luật về cổ phần hóa, Thanh tra Chính phủ kiến nghị biện pháp xử lý khả thi để giải quyết dứt điểm việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, báo cáo Thủ tướng trước 25/4.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được giao thực hiện kết luận thanh tra và các chỉ đạo; có phương án sắp xếp Hãng phim truyện Việt Nam phù hợp với tình hình và luật pháp hiện hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và giữ gìn, phát huy truyền thống của hãng.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội, TP HCM quản lý các cơ sở nhà đất đã được thu hồi theo kết luận thanh tra từ năm 2018 tại số 4 Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) và số 6 Thái Văn Lung (Quận 1, TP HCM); xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan./.

Tiến hành thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam
Theo https://baodantoc.vn/ra-soat-vi-pham-khi-co-phan-hoa-hang-phim-truyen-viet-nam-1680089029640.htm