Hội nghị PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS&MN trên địa bàn các xã huyện Thạch Thành
Các đại biểu tham gia Hội nghị PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS&MN ở địa bàn các xã của huyện Thạch Thành

Đưa chính sách pháp luật đến với dân

Thạch Thành có 25 xã, thị trấn, với 21 thôn đặc biệt khó khăn. Trên địa bàn huyện có 2 dân tộc sinh sống là Kinh và Mường, trong đó dân tộc Mường chiếm 54% dân số toàn huyện.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người dân ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) đóng vai trò quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS, huyện Thạch Thành đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL. Hiện hội đồng có 25 thành viên và 23 báo cáo viên pháp luật đều có trình độ chuyên môn và hiểu biết pháp luật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, huyện có 273 tuyên truyền viên pháp luật; 199 tổ hòa giải với 1.282 hòa giải viên. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn đã chủ động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan theo chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình. Nội dung tuyên truyền đều được xây dựng đảm bảo tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, tác động trực tiếp tới nhận thức của người dân.

Triển khai PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thuộc nội dung số 02, Tiểu dự án 01 của Dự án 10, Chương trình MTQG 1719, huyện đã tổ chức hội nghị PBGDPL và tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn các xã: Thạch Lâm, Thạch Tượng, Thạch Quảng, Thạch Cẩm, Thành Yên, Thành Vinh, Thành Mỹ.

Đối tượng tuyên truyền, là người dân đang sinh sống ở vùng đồng bào DTTS&MN; cán bộ phụ trách công tác dân tộc; cán bộ được giao nhiệm vụ PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN; cán bộ lãnh đạo đảng ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ ở các thôn, khu phố, người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo ở vùng đồng bào DTTS&MN; doanh nghiệp, HTX, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội đang hoạt động ở địa bàn các thôn đặc biệt khó khăn.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền như tổ Hội thi tìm hiểu kiến thúc pháp luật cho các em học sinh
Hội thi tìm hiểu kiến thúc pháp luật cho các em học sinh

Hoạt động tuyên truyền tập trung các nội dung như: Luật An toàn giao thông; Luật Phòng chống ma túy; Luật Phòng chống tác hại của rượu bia; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn vùng DTTS&MN...; các văn bản về công tác dân tộc và chính sách có liên quan đến vùng DTTS&MN; các nội dung liên quan đến Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS, giúp cán bộ và Nhân dân vùng DTTS&MN thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hạn chế và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của người dân.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền

Cùng với sự chủ động của địa phương, huyện Thạch Thành cũng nhận được sự phối hợp của các sở ngành cấp trên trong công tác tuyên truyền PBGDPL cho người dân vùng đồng bào DTTS&MN. 

Điển hình, trong tháng 10 vừa qua, Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật được tổ chức thành công tại trường PTDTNT-THCS Thạch Thành. Đêm diễn có 4 đội với 20 em tham dự đại diện cho các khối của trường. Các đội chơi thể hiện các phần thi: chào hỏi; thi hỏi - đáp tìm hiểu kiến thức pháp luật; biểu diễn các tiểu phẩm một cách sôi nổi.

 Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật được tổ chức thành công tại trường PTDTNT-THCS Thạch Thành
Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật được tổ chức thành công tại trường PTDTNT-THCS Thạch Thành

Ngoài ra, huyện đã phối hợp với Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tổ chức hội nghị tuyên truyền, PBGDPL cho đồng bào các thôn đặc biệt khó khăn huyện Thạch Thành năm 2023. Đã có hơn 300 đại biểu là cán bộ thôn, đại diện các đoàn thể, đại diện hộ gia đình tiêu biểu của 21 thôn đặc biệt khó khăn tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên, tuyên truyền nội dung một số văn bản luật như: Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật Tiếp công dân; Luật Tiếp cận thông tin, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em. Tuyên truyền một số nội dung Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD). Hướng dẫn một số nội dung về quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi giai đoạn 2021-2025.

Thông qua hội nghị, góp phần giúp các đại biểu được củng cố, cập nhật, bổ sung một số kiến thức và kỹ năng tuyên truyền pháp luật. Đồng thời, cùng trao đổi những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kết quả, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền tại cơ sở. Tăng cường trách nhiệm và hiệu quả của công tác tuyên truyền, PBGDPL; vận động đồng bào các DTTS thực hiện tốt chính sách, pháp luật, chính sách dân tộc và các chương trình, dự án đang được triển khai tại địa phương.

Ngoài tổ chức hội nghị, huyện Thạch Thành còn đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở các xã, thị trấn; thông qua các hội nghị của xã, thôn; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ xã, thôn, khu phố, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và Nhân dân các xã, thị trấn vùng DTTS&MN. Ngoài ra, huyện còn lồng ghép kiến thức pháp luật thông qua các hội diễn văn nghệ, nhằm truyền tải thông điệp đến học sinh DTTS vùng DTTS.

Các hội nghị TTPBGDPL được tổ chức tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cho người dân huyện Thạch Thành Lang Chánh
Các hội nghị TTPBGDPL được tổ chức tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cho người dân huyện Thạch Thành Lang Chánh

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Thạch Thành cho biết: Thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật theo nội dung số 3, Tiểu dự án 1, thuộc Dự án 10 Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn huyện năm 2023, huyện đã xây dựng các nội dung tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục; tuyên truyền bằng xe lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện các nội dung tìm hiểu quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; an toàn giao thông; một số quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; các quy định về kết hôn, hệ lụy của vấn đề ly hôn, tình trạng tảo hôn... 

Thông qua việc tổ chức tuyên truyền PBGDPL nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho Nhân dân; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Thạch Thành (Thanh Hóa): Tôn vinh Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu trong đồng bào DTTS
Theo https://baodantoc.vn/thach-thanh-thanh-hoa-da-dang-hoa-hinh-thuc-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-vung-dtts-1700320309015.htm