Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh:bocongan.gov.vn) 

Ngày 29/9, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh, thành ủy; tổng kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm trụ sở Bộ Công an tại Hà Nội đến 63 điểm cầu tỉnh, thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Bộ Công anTô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh:bocongan.gov.vn/)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương luôn bám sát sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, sự phối hợp hiệu quả của các Ban đảng Trung ương, các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành ủy thuộc Trung ương, đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Quyết định số 17-QĐ/TW ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ sở pháp lý quan trọng để cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra hai bên phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, công tác kiểm tra có vị trí rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đảng ta đã khẳng định, lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không lãnh đạo; mọi tổ chức đảng, đảng viên đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy; giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy thuộc Trung ương. Kết quả công tác kiểm tra đảng của lực lượng Công an những năm qua đã góp phần tích cực cùng toàn lực lượng giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đấu tranh kịp thời, hiệu quả, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm; làm thất bại âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động...

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội ngh. (Ảnh:bocongan.gov.vn/)

Để góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong lực lượng Công an nhân dân tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong việc tham gia xây dựng lực lượng Công an. Đồng thời, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, trước mắt là Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy thuộc Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an, phù hợp với tình hình của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm "giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm". Hết sức coi trọng công tác giám sát, qua đó kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, nhân rộng..., đồng thời, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm... Phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa "xây" và "chống", bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp trong từng thời điểm, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra, nhất là người đứng đầu trong lực lượng Công an và các địa phương cần thống nhất nhận thức, hiểu rõ tính chất đặc thù, nắm chắc nghiệp vụ kiểm tra, xác định rõ vai trò chủ trì, phối hợp trong thực hiện Quy chế này. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương và Ủy ban Kiểm tra hai bên trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nói chung và thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy.

Cùng với việc tăng cường, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, phải đồng thời thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân, nhất là người đứng đầu trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật, quy trình, quy chế công tác, xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an phải thường xuyên tự phê bình, phê bình, tự soi, tự sửa, tự nhận diện để phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tạo thành "bức tường lửa" ngăn chặn sai phạm xâm nhập vào lực lượng Công an, góp phần xây dựng đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng của lực lượng Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra trong tình hình mới./.

Thu Phương
Theo https://dangcongsan.vn/xay-dung-chinh-don-dang-nhung-viec-can-lam-ngay/tin-tuc/thuc-hien-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-bam-sat-yeu-cau-nhiem-vu-cua-luc-luong-cong-an-592450.html