Đến tham dự Hội nghị có TS. Trần Ngọc Toàn - Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN); các đồng chí Lãnh đạo một số phòng ban, Chủ tịch công đoàn Viện NLNTVN vã Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện NLNTVN ở phía Bắc cùng toàn thể Lãnh đạo, viên chức và người lao động của Trung tâm.

Bắt đầu Hội nghị, TS. Đặng Quang Thiệu - Giám đốc Trung tâm đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày “Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022”, nhìn nhận lại một năm qua, năm 2021, Trung tâm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra trong đó một số thành tựu nổi bật:

- Nghiệm thu thành công 01 đề tài cấp Bộ; tham gia thực hiện một số nhiệm vụ 01 đề tài cấp Quốc gia, phối hợp với Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân thực hiện 01 đề tài cấp Bộ; đang thực hiện 04 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cấp cơ sở; tham gia tích cực Ban chương trình khoa học Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 14; đăng tải 01 bài báo tạp chí ISI, 04 bài báo tạp chí quốc gia, 10 bài báo tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 14 và một số báo cáo tại các Hội nghị khoa học chuyên ngành liên quan; Tổ chức cho sinh viên các trường Đại học Điện lực, Đại học Khoa học Tự nhiên … tham quan và tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến công nghệ bức xạ, công nghệ gia tốc.

- Vận hành an toàn và có hiệu quả thiết bị chiếu xạ với thời gian chiếu xạ khoảng 7.100 giờ và tổng hàng hóa chiếu xạ đạt khoảng 6.819 m3, chiếu xạ kiểm dịch hoa quả tươi (vải, xoài, nhãn) xuất khẩu được trên 110 tấn; Thực hiện tốt các dịch vụ liên quan đến triển khai ứng dụng năng lượng nguyên tử: Đào tạo An toàn bức xạ, đo kiểm xạ…. Với tổng doanh thu dự kiến đạt gần 15 tỷ đồng.

- Trung tâm được Bộ Khoa học và Công nghệ đầu tư 01 Dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu “Bổ sung nguồn Coban 60 phục vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ năm 2020-2021 của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội” dự kiến hoàn thành dự án vào tháng 01/2022. Với dự án này sẽ thúc đẩy năng lực nghiên cứu về công nghệ bức xạ, hiệu suất chiếu xạ đông nam dược, chiếu xạ kiểm dịch hoa quả xuất khẩu của Trung tâm lên rất nhiều.

- Các hoạt động Đảng, Công đoàn luôn được Lãnh đạo Trung tâm tạo điều kiện tốt nhất. Trung tâm luôn quan tâm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2022 là đẩy mạnh, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học; mở rộng các loại hình hoạt động dịch vụ chiếu xạ, dịch vụ khoa học công nghệ (đặc biệt, triển khai sản xuất 18F-FDG cung cấp cho bệnh viện); Tăng cường việc đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ nghiên cứu; Tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực công nghệ bức xạ, máy gia tốc và sản xuất dược chất phóng xạ cho y tế.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Đăng Sáng - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022”; ông Nguyễn Văn Bính - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2021”.

Các viên chức và người lao động của Trung tâm đã thảo luận sôi nổi góp ý cho các báo cáo đã trình bày và đều nhất trí cao với nội dung các báo cáo.

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân mới nhiệm kỳ 2022-2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Ngọc Toàn, Phó Viện trưởng Viện NLNTVN thay mặt Lãnh đạo Viện NLNTVN đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ Trung tâm trong năm 2021, đồng thời chia sẻ các khó khăn của Trung tâm trong tình hình dịch bệnh Covid-19 và khẳng định Viện NLNTVN sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2022 và các giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022.

Hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp và hứa hẹn sẽ có một năm mới vượt qua đại dịch COVID-19 và gặt hái được nhiều thành công.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 

 

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/21569/trung-tam-chieu-xa-ha-noi-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2021-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2022.aspx