Hai bên tiến hành tuần tra liên hợp, thực thi pháp luật trên biên giới từ khu vực mốc 260+500 đến khu vực mốc 261
Hai bên tiến hành tuần tra liên hợp, thực thi pháp luật trên biên giới từ khu vực Mốc 260+500 đến khu vực Mốc 261

Tại buổi tuần tra, hai bên đã chấp hành nghiêm nguyên tắc đối ngoại, cùng nhau kiểm tra, kiểm soát đoạn biên giới được phân công. Hai bên cũng đã trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đơn vị quản lý và các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả hơn nữa trong quản lý, bảo vệ biên giới và thực thi pháp luật trên biên giới.

Đặc biệt, tăng cường công tác ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép; buôn bán, vận chuyển hàng hóa cấm trên biên giới; đồng thời tuyên truyền cho Nhân dân hai bên biên giới nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm pháp luật về biên giới. Qua đó, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, giữ gìn sự hòa bình, ổn định và phát triển vì lợi ích chung giữa hai nước.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tổ chức tuần tra, kiểm soát song phương
Theo https://baodantoc.vn/tuan-tra-lien-hop-thuc-thi-phap-luat-tren-bien-gioi-1682580410454.htm