Trong khuôn khổ chương trình tập huấn từ ngày 27 - 28/10/2022, Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Địa bàn 1 (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) giới thiệu chuyên đề “Nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật của Đảng”; đồng chí Nguyễn Đức Hà - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng, chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị trong điều kiện hiện nay”; đồng chí Nguyễn Khắc Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày chuyên đề “Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng”.

Với tinh thần học tập, nghiên cứu nghiêm túc, các học viên tham dự hội nghị đã được nghe các giảng viên, báo cáo viên truyền đạt và hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng để vận dụng triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu bế mạc hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, sau hai ngày học tập nghiêm túc, hiệu quả, các học viên đã được nghe các báo cáo viên là những đồng chí lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm trong tham mưu, xây dựng chính sách của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày 3 chuyên đề lớn liên quan đến: Nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong điều kiện hiện nay; công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng.

Ba chuyên đề này trang bị kiến thức nghiệp vụ hữu ích, chuyên sâu cho các cán bộ làm công tác Đảng tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính. Quan trọng hơn, nội dung của các chuyên đề còn giúp các học viên nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, phương pháp triển khai nghiệp vụ công tác Đảng, để vừa lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ, chi bộ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, vừa có biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân cảm ơn Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã luôn hỗ trợ, phổ biến các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho Đảng ủy Bộ Tài chính.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân đề nghị các cán bộ làm công tác Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đầy đủ, toàn diện các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng để cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu cho đơn vị.

Đồng thời, các đồng chí cấp ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo; các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra tham mưu cho cấp ủy để kiểm tra thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng đã áp dụng vào nhiệm vụ thực tế xây dựng công tác Đảng của đơn vị.

“Để làm được điều này, các tổ chức cơ sở đảng cần tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh phòng, chống suy thoái, phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện nghiêm đường lối, điều lệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước” - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân nhấn mạnh.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/be-mac-hoi-nghi-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2022-353068.html