Triển khai, thực hiện hiệu quả công tác quản lý, điều hành giá

Báo cáo kết quả công tác năm 2021, ông Đặng Công Khôi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá cho biết, Cục Quản lý giá đã triển khai tích cực công tác tham mưu trong việc quản lý điều hành giá, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giá và các lĩnh vực công tác khác, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, công tác chỉ đạo điều hành giá năm 2021 đã đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

Năm 2021, lạm phát tiếp tục được kiểm soát, đạt mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra. Đến nay, có thể khẳng định sẽ đạt ở mức thấp xoay quanh 2% (CPI 11 bình quân 11 tháng đầu năm là 1,84%) là một dấu ấn trong công tác quản lý điều hành giá của Chính phủ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Trong công tác điều hành giá, ngay từ cuối năm 2020, trong vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành theo dõi sát nhằm nhận định các tác động từ tình hình dịch bệnh và diễn biến kinh tế, chính trị thế giới tác động đến trong nước. Qua đó, phân tích, đánh giá các yếu tố tố có thể tác động lên mặt bằng giá để xây dựng các kịch bản điều hành giá chi tiết theo từng quý và cả năm 2021.

Đồng thời, Cục liên tục cập nhật kịch bản điều hành giá theo từng tháng, quý để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng – Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá các giải pháp cho công tác quản lý, điều hành giá đảm bảo thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra năm 2021.

Đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong năm 2021, Cục Quản lý giá đã trình Bộ trình Chính phủ hồ sơ xây dựng Luật giá (sửa đổi) với nhiều chính sách sửa đổi, bổ sung; trình Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật giá về thẩm định giá; trình Bộ ban hành 08 thông tư trong lĩnh vực quản lý giá...

Cục Quản lý giá cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật để chuyển đổi phương thức tính từ phí sang cơ chế giá dịch vụ theo quy định của Luật phí và lệ phí; giá xăng dầu, điện; hướng dẫn, đôn đốc Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, trình UBND ban hành quyết định về quản lý nhà nước về giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn; quy định về đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn...

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn trao Huân chương lao động hạng III và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc các cá nhân, tập thể thuộc Cục Quản lý giá.
Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn trao Huân chương lao động hạng III và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc các cá nhân, tập thể thuộc Cục Quản lý giá.

Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của Cục năm 2021; được lồng ghép thực hiện với các hoạt động nắm bắt thực tiễn, nắm bắt những chính sách vướng mắc trong thực hiện cơ chế chính sách về giá, đồng thời có chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi sai phạm. Qua đó, giúp cho công tác quản lý, điều hành giá được triển khai thực hiện hiệu quả.

Cần nhạy bén trong điều hành giá

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn biểu dương những nỗ lực, kết quả đã đạt được của Cục Quản lý giá trong năm 2021, đóng góp vào thực hiện mục tiêu chung của ngành Tài chính và sự phát triển đất nước. 

Điểm lại những kết quả Cục Quản lý giá đã đạt được, Thứ trưởng cho biết, công tác quản lý giá năm 2021 đã đạt nhiều thành tựu. Trong xây dựng cơ chế chính sách, đã sửa đổi, bổ sung Luật Giá, một số thông tư, nghị định về quản lý điều hành giá, quy định về giá... đáp ứng yêu cầu giảm gánh nặng chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và phù hợp với thực tiễn.

Trong công tác điều hành chung phục vụ Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ, mọi kịch bản Cục Quản lý giá đề xuất đều nằm trong dự báo điều hành, thể hiện sự chủ động trong phân tích, điều hành giá. Đồng thời, công tác phối hợp với các bộ, ngành trong điều hành giá được triển khai nhịp nhàng; công tác rà soát thị trường thẩm định giá chặt chẽ... 

Thứ trưởng đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, nhiệt huyết, trách nhiệm, công tâm của cán bộ, công chức Cục Quản lý giá trong thực thi nhiêm vụ. Thứ trưởng lưu ý, cần chủ động, nhạy bén trong điều hành giá, bản lĩnh, công tâm, làm việc vì cái chung; đánh giá kỹ những vấn đề nổi lên về giá để có định hướng xây dựng và điều hành chính sách thời gian tới. Giá là lĩnh vực mang tính thị trường rất cao, theo cung cầu, nhưng công tác quản lý giá phải làm thế nào để hướng tới ổn định.

Theo Thứ trưởng, 2022 là năm nhiều khó khăn thách thức với kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách cũng như công tác điều hành giá. Trong bối cảnh các nước thực hiện chính sách tài khóa tiền tệ nới lỏng, cạnh tranh giữa các nước lớn làm tắc nghẽn dòng chảy thương mại nên lạm phát rất rủi ro, do đó phải thực hiện các giải pháp kịp thời.

Trong công tác xây dựng cơ chế chính sách, Thứ trưởng đề nghị, cần tập trung sửa đổi Luật Quản lý giá, kiên trì theo nguyên tắc thị trường, phân cấp, phân quyền mạnh cho các bộ, ngành, địa phương; tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh kiểm tra giám sát, có mức xử lý mang tính răn đen; đưa thông lệ tốt trên thế giới vào cơ chế chính sách.

Cục Quản lý giá cần triển khai công tác hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin và hình thành cơ sở dữ liệu về giá; có sự kiểm tra chéo với các cơ quan liên quan, liên kết với các bộ ngành hướng tới công khai minh bạch, phục vụ công tác điều hành. Trong điều hành, cần bám sát diễn biến thực tế giá cả thị trường năm 2022, phấn đấu đạt mục tiêu Quốc hội đề ra CPI khoảng 4%.

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2022 rất nặng nề, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đề nghị Cục Quản lý giá phát huy tinh thần đoàn kết, chú trọng đào tạo lực lượng cán bộ; tăng cường phối hợp chặt chẽ các đơn vị trong và ngoài đơn vị thực hiện các nhiệm vụ lâu dài và trước mắt; tăng cường cải cách hành chính; từng bước xây dựng cơ chế chính sách phù hợp tình hình thực tế và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, Cục Quản lý giá sẽ nỗ lực triển khai các nội dung công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022. 

Nhân dịp này, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đã trao Huân chương lao động hạng III cho 01 cá nhân và trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 04 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuộc Cục Quản lý giá.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/can-chu-dong-nhay-ben-trong-quan-ly-dieu-hanh-gia-343988.html