Ảnh minh họa - Internet

Cụ thể, đề tài 1 “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc - kiến tạo, địa tầng, môi trường trầm tích khu vực Trung tâm và Nam bể Sông Hồng, đối sánh với các vùng lân cận phục vụ đánh giá tiềm năng dầu khí.”

Đề tài 2 “Nghiên cứu chế tạo hệ hóa phẩm ức chế sự hình thành gas hydrate khi thi công các giếng khoan dầu khí tại khu vực nước sâu ngoài khơi Việt Nam.”

Đề tài 3 “Nghiên cứu chế tạo hệ dung dịch khoan ức chế tính năng cao và giải pháp công nghệ phòng ngừa, chống mất dung dịch cho khoan qua địa tầng phức tạp.”

Đặt hàng nghiên cứu công nghệ sản xuất chất tẩy rửa từ thiên nhiên

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số sản phẩm hương liệu nguồn gốc thiên nhiên dạng vi hạt ứng dụng trong ngành công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa” để tuyển chọn thực hiện.

Định hướng mục tiêu: Làm chủ công nghệ sản xuất vi hạt lưu hương và công nghệ sản xuất một số sản phẩm hương liệu có nguồn gốc thiên nhiên dạng vi hạt. Chế tạo được hệ thống thiết bị tạo vi hạt lưu hương. Tạo ra một số sản phẩm hương liệu đặc trưng từ nguồn gốc thiên nhiên dạng vi hạt ứng dụng được trong ngành công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa.

Hồ sơ đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu. Hồ sơ đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là ngày 25/4/2021.

Theo http://baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Dat-hang-nghien-cuu-dia-tang-phuc-vu-danh-gia-tiem-nang-dau-khi/424215.vgp