Hoạt động xuất cấp nổi bật của Tổng cục Dự trữ trong năm 2021 - Ảnh 1
Theo https://tapchitaichinh.vn/info-media/hoat-dong-xuat-cap-noi-bat-cua-tong-cuc-du-tru-trong-nam-2021-344661.html