Hình ảnh: Hội nghị tập huấn sử dụng Cẩm nang số hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi số 1
Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn chi tiết Quy trình cập nhật, tra cứu thông tin, hướng dẫn thông tin, hướng dẫn đối với các dự án, nội dung, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG). Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận những vấn đề quan tâm khi triển khai, quản lý và tiếp tục bổ sung, đóng góp một số ý kiến trong việc sử dụng Cẩm nang số...
Hình ảnh: Hội nghị tập huấn sử dụng Cẩm nang số hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi số 2
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An góp ý về Cẩm nang số
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, chia sẻ: “Cẩm nang số hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG rất hay, thiết thực, tạo thuận lợi hơn trong việc tra cứu tài liệu, thông tin… Mong muốn thời gian tới, Ủy ban Dân tộc sẽ có hướng dẫn quản trị, quản lý cho các địa phương để hoạt động hiệu quả hơn nữa”.
 
Cẩm Nang số Hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG là một ứng dụng dùng chung thuộc cấu phần Ứng dụng hỗ trợ quản lý trong Kiến trúc tổng thể chuyển đổi số của Chương trình MTQG.
 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Tiến Hùng - Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG nhấn mạnh: “Cẩm nang số Hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG đưa vào triển khai nhằm hỗ trợ cán bộ triển khai chương trình các cấp và những đối tượng thực hiện các hoạt động của chương trình ở bất cứ đâu, thời điểm nào khi có Internet đều có thể tra cứu tài liệu, thông tin một cách nhanh chóng và chính xác”.
 
Thiên An - Mỹ Dung
Nguồn tin: https://baodantoc.vn/hoi-nghi-tap-huan-su-dung-cam-nang-so-huong-dan-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kt-xh-vung-dong-bao-dtts-va-mien-nui-1663906688368.htm