Trước diễn biến của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, trong thời gian qua Chính phủ đã có những chính sách về thuế để giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn có điều kiện duy trì và tiếp tục khôi phục sản xuất.

Điển hình như Nghị định số 52 của Chính phủ có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính để duy trì và khôi phục sản xuất, kinh doanh do tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị định số 52 sẽ làm giảm thu ngân sách trong quý III, đồng thời tạo áp lực đối với công tác thu ngân sách của ngành thuế trong hai tháng cuối năm.

Theo đánh giá tình hình thu thuế của Chi cục Thuế khu vực II, tỉnh Hậu Giang thì hiện nay công tác thu trên địa bàn thị xã Long Mỹ khó có khả năng đạt dự toán năm 2021. Ông Nguyễn Văn Du - Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thuế khu vực II, cho biết: Trước tình hình khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 thì những chính sách của Quốc hội, Chính phủ giảm, miễn, hỗ trợ cho doanh nghiệp, cá nhân người nộp thuế rất tốt.

Theo đó, công tác thu thuế của ngành thuế cũng có gặp những khó khăn nhất định. Cụ thể, trên địa bàn thị xã Long Mỹ, trong 6 tháng đầu năm công tác thu thuế đều đạt theo kế hoạch đề ra, đến cuối tháng 6 tổng nguồn thu đạt trên 57% dự toán.

Tuy nhiên, từ tháng 7/2021 cho đến hết quý III chỉ thu được trên 11%. Tác động lớn đến các nguồn thu là do ảnh hưởng dịch bệnh, đặc biệt là thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, việc thực hiện giảm, miễn thuế cho doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn đã làm giảm nguồn thu so với kế hoạch đề ra. Để thu đạt được 100% dự toán năm 2021 thì từ nay đến cuối năm trên địa bàn thị xã cần phải thu thêm 15 tỉ đồng.

Theo tính toán các nguồn thu thì khả năng thu từ nay đến cuối năm trên địa bàn thị xã Long Mỹ chỉ thu thêm được 8 tỉ đồng. Trong đó chủ yếu là thu các nguồn từ xây dựng, thu nợ, thu thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và thu khác ngân sách. Như vậy vẫn còn hụt thu khoảng 7 tỉ đồng, nếu không khai thác nguồn thu để bù đắp kịp thì khả năng khó đạt tổng nguồn theo kế hoạch đề ra.

Trước những khó khăn trong công tác thu trong 2 tháng còn lại, Chi cục Thuế khu vực II đã tham mưu với UBND thị xã Long Mỹ tiếp tục khai thác quỹ đất để bù đắp cho tổng nguồn. Ông Nguyễn Bạch Đằng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực II, cho biết: Hiện nay, thị xã Long Mỹ chỉ có cân đối nguồn thì mới đảm bảo đạt tổng nguồn. Nếu thị xã thực hiện không kịp các bước quy trình, thủ tục tiến hành đấu giá các khu đất công trong năm nay để khai thác nguồn thu từ đất thì ước tính đến cuối năm địa bàn thị xã Long Mỹ tổng nguồn thu có khả năng đạt 85% (chưa loại trừ nguồn thu tiền sử dụng đất).  

Để hoàn thành dự toán thu năm 2021, thị xã Long Mỹ đang nỗ lực và quyết tâm với công tác thu ngân sách. Ông Nguyễn Tiến Danh - Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết: Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ để tiếp tục tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh khôi phục sản xuất, kinh doanh, UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành, xã, phường phối hợp cùng Chi cục Thuế khu vực II rà soát lại hộ đăng ký kinh doanh cá thể sản xuất kinh doanh để đôn đốc thu.

Theo đó, tập trung khai thác nguồn thu liên quan đến đất đai như chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đặc biệt, để bù đắp khoản hụt thu, thị xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan đo đạc và làm hồ sơ, thủ tục liên quan để chuẩn bị tổ chức đấu giá 4 nền đất công trên địa bàn thị xã. 

Hiện nay các phòng chuyên môn đã nhanh chóng hoàn thành các phần việc để chuẩn bị khai thác nguồn thu từ đất. Ông Châu Minh Đương - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Long Mỹ, cho biết, theo chỉ đạo của UBND thị xã, phòng đã nhanh chóng thực hiện, đến nay đã làm hồ sơ đo đạc hoàn thành. Còn các bước thủ tục để đưa ra đấu giá thì các phòng chuyên môn khác thực hiện.

Theo Chi cục Thuế khu vực II, tính đến ngày 22/10, tổng thu thuế trên địa bàn thị xã Long Mỹ được trên 33,4 tỉ đồng, đạt trên 70,14% dự toán năm. Nếu loại trừ nguồn thu tiền sử dụng đất thì tổng nguồn đạt 64,1% dự toán năm. Trong đó, nguồn thu tiền sử dụng đất và khác ngân sách đạt và vượt dự toán năm. Các nguồn thu còn lại đạt 50%-92,7%. 

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/khai-thac-nguon-de-tang-thu-ngan-sach-340772.html