UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020.

Người dân huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên Huế) hài lòng khi giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở xã Thượng Lộ.

Người dân huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên Huế) hài lòng khi giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở xã Thượng Lộ.

Theo đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành, thì 21/21 đơn vị đều xếp loại tốt, không có loại xuất sắc, khá và trung bình.

Trong đó, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế (87,87 điểm) dẫn đầu bảng xếp loại. Đứng sau là các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh (87,28 điểm); Thanh tra tỉnh (87,20 điểm); Sở Công Thương (85,76 điểm); Sở Tư pháp (85,60 điểm).

Đối với khối UBND các huyện, thị xã, thành phố thì UBND huyện Quảng Điền dẫn đầu với 85,90 điểm, xếp loại tốt.

Cùng xếp loại tốt và đứng vị trí tiếp theo sau huyện Quảng Điền là UBND huyện Nam Đông (85,53 điểm – xếp thứ 2); UBND huyện Phú Vang (84,18 điểm – xếp thứ 3); UBND huyện Phú Lộc (84,07 điểm – xếp thứ 4); 5 địa phương còn lại xếp loại khá.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, thông qua việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC cho thấy, các đơn vị đã coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc trong xây dựng các kế hoạch, kiểm tra, báo cáo thống kê nghiêm túc, có chất lượng về các nội dung CCHC.

Kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC phản ánh khách quan, trung thực và thực tế, đây là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh, yếu để có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện CCHC ngày một hoàn thiện hơn.

Thừa Thiên Huế xếp thứ 1/63 tỉnh, thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính.

Thừa Thiên Huế xếp thứ 1/63 tỉnh, thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính.

Theo ghi nhận, thời gian qua, xác định công tác CCHC vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ của công tác CCHC, hướng tới xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại để phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực CCHC ngày càng được nâng cao; cơ cấu tổ chức, bộ máy được sắp xếp tinh gọn; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho công tác CCHC được trang bị đầy đủ và hiện đại hơn, đáp ứng kịp thời nhu cầu giải quyết công việc cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Đồng thời, đội ngũ cán bộ, công chức có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất tốt đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao; chuyển mạnh từ tư duy hành chính “xin - cho” sang tư duy phục vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi…

Nhờ đó, trong mấy năm qua, các chỉ số PCI, ICT, PAPI, PAR Inder của tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều tiến bộ vượt trội so với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Viên Hữu
Theo https://doanhnghiepvn.vn/chuyen-doi-so/chinh-phu-so/thua-thien-hue-100-so-nganh-xep-loai-tot-ve-cai-cach-hanh-chinh/20210129094911377