Nghị quyết 94/2019 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020) quy định rõ 7 đối tượng là người nộp thuế (NNT) còn nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh trước ngày 1/7/2020 không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước được xử lý nợ. Đồng thời, quy định nhiệm vụ cho từng cấp, ngành và nguyên tắc, trình tự thủ tục xử lý nợ.

Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Quy Nhơn, nợ thuế bị “treo” là vấn đề nan giải của ngành Thuế xảy ra từ nhiều năm qua. Đến cuối năm, số nợ thuế bị đẩy lên cao - dù không còn khả năng thu hồi nữa nhưng số liệu ấy đã làm ảnh hưởng lớn tới công tác quản lý và điều hành thu chi ngân sách của địa phương. 

Nghị quyết 94 của Quốc hội có hiệu lực thi hành trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp không những hỗ trợ NNT tháo gỡ khó khăn, mà còn giúp ngành Thuế tháo gỡ nút thắt trong việc xử lý nợ không còn khả năng thu, từ đó giảm áp lực quản lý nợ, dành thời gian và nhân lực thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thuế khác.

Để triển khai kịp thời và chính xác Nghị quyết 94, Chi cục Thuế TP. Quy Nhơn đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát tất các cơ sở sản xuất kinh doanh của NNT thuộc diện khoanh nợ tiền thuế và xóa nợ tiền thuế chậm nộp trên địa bàn thành phố. Tuy vậy, quá trình xác lập hồ sơ NNT theo quy định tại Nghị quyết 94 đã phát sinh nhiều vấn đề gây khó khăn cho ngành Thuế.

Ông Huỳnh Đăng Khoa - Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 1 Chi cục Thuế TP. Quy Nhơn, cho biết: Có nhiều nhóm đối tượng thuộc diện khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế chậm nộp đã ngừng hoạt động và có những khoản nợ thuế tồn tại từ rất lâu; nhiều thông tin của NNT bắt buộc phải có để được xét duyệt lại không thể hiện trong dữ liệu của ngành Thuế. Do đó, quá trình đối chiếu, xác minh hồ sơ cần nhiều thời gian, thận trọng từng bước một, đảm bảo chính xác từng đối tượng, từng khoản thuế được khoanh, xóa tiền thuế nộp chậm.

Cùng với việc khai thác triệt để các dữ liệu lưu trữ hiện có, Chi cục Thuế TP. Quy Nhơn đã chủ động liên hệ với ngành chức năng thu thập và xác minh thông tin, bổ sung vào hồ sơ của NNT. Tiếp đến phân loại từng đối tượng, từng khoản thuế thuộc diện khoanh nợ, xóa nợ tiền chậm nộp để xử lý. Theo quy định, đối tượng và khoản thuế được khoanh nợ thuộc phạm vi xử lý của ngành Thuế. Riêng đối với đối tượng thuộc diện được xóa tiền thuế chậm nộp, ngành Thuế xác lập hồ sơ gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đến ngày 20/8, Chi cục Thuế TP. Quy Nhơn đã khoanh tiền nợ thuế cho 1.141 DN với số tiền 191,434 tỷ đồng và 1.259 cá nhân kinh doanh với số tiền 7,452 tỷ đồng; đồng thời gửi hồ sơ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xóa tiền thuế chậm nộp cho 775 DN và 74 cá nhân với số tiền 35,236 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Quy Nhơn, cho biết: Việc khoanh, xóa tiền thuế chậm nộp đúng đối tượng, đúng thẩm quyền; bảo đảm điều kiện, hồ sơ, quy trình, thủ tục và thực hiện công khai, minh bạch.

Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn cho NNT, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi hoặc cố tình chây ỳ, nợ thuế. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục kiểm tra, rà soát các đối tượng thuộc diện được khoanh nợ, xóa tiền thuế chậm nộp trên địa bàn thành phố, đảm bảo quy định tại Nghị quyết 94 của Quốc hội.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/xu-ly-no-tien-thue-than-trong-chinh-xac-kip-thoi-338155.html