Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 7.820,76 tấn gạo từ nguồn DTQG cho 10 tỉnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp 6.346,155 tấn gạo DTQG để hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho các tỉnh: Bình Định: 2.360,955 tấn; Hà Giang: 401,55 tấn; Đắk Nông: 452,085 tấn; Tuyên Quang: 291,105 tấn; tỉnh Đắk Lắk: 1.057,5 tấn; Bình Phước: 560,595 tấn; Quảng Trị: 1.064,73 tấn; Kom Tum: 157,635 tấn.

Đồng thời, Bộ Tài chính xuất cấp 1.474,605 tấn gạo để hỗ trợ cứu đói dịp giáp hạt đầu năm 2022 cho các tỉnh: Lạng Sơn: 331,575 tấn; Lai Châu: 548,19 tấn; Đắc Nông: 498,225 tấn; Kom Tum: 96,615 tấn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND các tỉnh: Bình Định, Hà Giang, Đắk Nông, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Bình Phước, Quảng Trị, Kom Tum, Lạng Sơn, Lai Châu chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/01/2022.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/xuat-cap-782076-tan-gao-ho-tro-cac-dia-phuong-dip-tet-nguyen-dan-nham-dan-va-giap-hat-344981.html