Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 989,115 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022. Trong đó, xuất cấp 711,225 tấn gạo dịp Tết Nguyên đán và 277,89 tấn gạo dịp giáp hạt đầu năm 2022.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Quyết định số 143/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/01/2021.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/xuat-cap-989115-tan-gao-cho-tinh-quang-ngai-dip-tet-nguyen-dan-va-giap-hat-dau-nam-2022-345051.html