Hình ảnh: 8 tháng, vốn đầu tư ra nước ngoài tăng trưởng tích cực số 1

Lào là địa bàn nhận đầu tư lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam

Cụ thể, 79 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt gần 244,37 triệu USD (bằng 70,8% so với cùng kỳ). Có 18 lượt dự án điều chỉnh với tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 171,96 triệu USD (gấp 3,38 lần so với cùng kỳ).

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 14 ngành. Bán buôn, bán lẻ dẫn đầu với 23 dự án đầu tư mới và 6 lượt điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 150,28 triệu USD, chiếm 36,1% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Ngành thông tin truyền thông đứng thứ hai với hơn 114,32 triệu USD, chiếm 27,5%. Tiếp theo là các ngành sản xuất, phân phối điện, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; tài chính ngân hàng.

8 tháng qua, 23 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Dẫn đầu là Canada với 1 dự án đầu tư mới và 1 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 150,2 triệu USD, chiếm 36,1% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Singapore, Lào, Cuba…

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, lũy kế đến 20/8, Việt Nam đã có 1.665 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư gần 22,1 tỷ USD. Trong đó, có 141 dự án của các doanh nghiệp có vốn Nhà nước, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài gần 11,67 tỷ USD, chiếm 52,8% tổng vốn đầu tư cả nước.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (31,5%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,5%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,7%); Campuchia (13,3%); Venezuela (8,3%)./.

Minh Ngọc

Nguồn: baochinhphu.vn