Bộ Công Thương đề xuất quy định mới về quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp. (Ảnh minh họa)
Bộ Công Thương đề xuất quy định mới về quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Dự thảo bổ sung: Quy trình tổ chức kiểm tra kiến thức bán hàng đa cấp cho người đại diện tại địa phương với 2 phương án.

Phương án 1: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức đợt kiểm tra kiến thức cho người đại diện tại địa phương.

Phương án 2: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Sở Công Thương tổ chức đợt kiểm tra kiến thức cho người đại diện tại địa phương.

Quy trình là kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký kiểm tra xác nhận kiến thức cho người đại diện tại địa phương theo quy định; lên kế hoạch về thời gian, địa điểm, phương thức kiểm tra và thông báo bằng văn bản tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng về việc tổ chức đợt kiểm tra; thông báo kế hoạch kiểm tra; tổ chức kiểm tra; đánh giá kết quả kiểm tra và cuối cùng là thông báo kết quả kiểm tra và cấp xác nhận.

Ngành Công thương: Hướng tới doanh nghiệp và người dân để hỗ trợ
Theo https://baodantoc.vn/bo-cong-thuong-de-xuat-quy-dinh-moi-ve-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-da-cap-1650875932093.htm