Hình ảnh: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước số 1

Ông Nguyễn Quốc Huy giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Huy, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Quốc Huy sinh năm 1967. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO); Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); Phó Tổng giám đốc SCIC; Thành viên Hội đồng Thành viên SCIC.
Nguyễn Sơn