Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Nghệ An.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiêp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Quốc hội ta đã hết lòng vì nước, vì dân, đã làm tròn môt cách vẻ vang nhiệm vụ của những đại biểu nhân dân. Trong nhiều năm qua, nhất là trong năm đầu của nhiêm kỳ Quốc hội khóa XV, vượt qua những khó khăn do dịch bênh, Quốc hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiêm trước đất nước và nhân dân, có nhiều hoạt đông đổi mới to lớn, phục vụ sự phát triển của đất nước và vì hạnh phúc của nhân dân.

Với lòng biết ơn vô hạn, kính trọng sâu sắc và tự hào đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên trong đoàn nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; tiếp tục nỗ lực đổi mới hơn nữa hoạt đông của Quốc hội, góp phần thực hiên thắng lợi Nghị quyết Đại hôi Đảng toàn quốc lần thứ XIII và xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Theo https://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/chu-tich-quoc-hoi-dang-huong-tuong-niem-bac-ho-tai-khu-di-tich-kim-lien-345101.html