Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Tại phiên họp thứ 9 diễn ra vào tháng 3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn. Trong đó:

- Xăng (trừ etanol) giảm 2.000 đồng/lít, từ 4.000 đồng/lít xuống 2.000 đồng/lít.

- Dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm 1.000 đồng/lít, từ 2.000 đồng/lít xuống 1.000 đồng/lít.

- Mỡ nhờn giảm 1.000 đồng/kg, từ 2.000 đồng/kg xuống 1.000 đồng/kg.

- Dầu hỏa giảm 700 đồng/lít, từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít.

Riêng nhiên liệu bay giữ như mức hiện hành đang được giảm là 1.500 đồng/lít theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời gian áp dụng từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Từ ngày 01/01/2023, mức thuế này sẽ quay về mức cũ theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15

Áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 206/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 

Trước đó, từ tháng 11/2021, hóa đơn điện tử đã được triển khai tại 6 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh và Bình Định.

Sang đến tháng 4/2022, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại sẽ được triển khai thực hiện hóa đơn điện tử, bao gồm: Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Yên Bái…

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 206/QĐ-BTC

Mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch

Thông tư số 12/2022/TT-BTC hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch chính thức có hiệu lực từ ngày 09/4/2022.

Theo đó, trường hợp khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì từ 14 ngày trở xuống tính là ½ tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 01 tháng. Các doanh nghiệp, tổ chức về du lịch sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động nghề du lịch. Cụ thể:

- Người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng được hỗ trợ theo mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

- Người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng được hỗ trợ theo mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng (thời gian hỗ trợ tối đa không quá 06 tháng)

Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức về du lịch còn được hỗ trợ mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý Nhà nước, quản trị doanh nghiệp và đạo đức nghề nghiệp cho người lao động nghề du lịch.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 12/2022/TT-BTC 

Hoàn tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán

Có hiệu lực từ ngày 28/4/2022, Thông tư số 18/2022/TT-BTC ban hành ngày 15/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Theo đó, Thông tư số 18/2022/TT-BTC bổ sung quy định "Hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán". Cụ thể, Công ty xổ số điện toán phải hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán cho tất cả người tham gia dự thưởng trong các trường hợp sau:

Một là, lịch quay số mở thưởng được thông báo là bị hủy bỏ do sự cố kỹ thuật hoặc trường hợp bất khả kháng xảy ra do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn nhưng chưa có lịch quay số mở thưởng tổ chức lại; hoặc có lịch quay số mở thưởng lại nhưng thời gian quay số mở thưởng chậm hơn 72 giờ so với lịch ban đầu.

Hai là, kết quả quay số mở thưởng đã công bố bị hủy bỏ theo kết luận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bộ Tài chính, cơ quan công an, cơ quan thanh tra, kiểm tra).

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 18/2022/TT-BTC

Theo https://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/diem-cac-chinh-sach-kinh-te-tai-chinh-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-42022-346888.html