Ngăn ngừa, phòng chống hệ quả tiêu cực của TMĐT

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, để triển khai các công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT trên địa bàn, Cục Thuế đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó xác định việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, chống thất thu ngân sách là một trong những khâu đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thuế.

Bám sát các nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch của Tổng cục Thuế, UBND Thành phố, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện nhận diện mô hình hoạt động, dòng tiền của các hoạt động TMĐT để thực hiện phân loại các đối tượng quản lý liên quan đến hoạt động TMĐT và có những biện pháp cụ thể đối với từng nhóm đối tượng quản lý.

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP Hà Nội cũng triển khai đồng bộ các phương án xây dựng cơ sở dữ liệu, phối hợp với các ngân hàng, trung gian thanh toán, trung gian vận chuyển để thu thập cơ sở dữ liệu, thực hiện phân tích, phân loại người nộp thuế để áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp, đồng thời triển khai các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn giúp NNT hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật thuế.

Cục Thuế TP. Hà Nội đã tập trung hướng dẫn, hỗ trợ và khuyến khích các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế của mình theo quy định như: Tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các văn bản pháp luật mới, đặc biệt là Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để các tổ chức, cá nhân nắm bắt, tự giác thực hiện đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế; rà soát, thanh tra, kiểm tra điểm đối với một số trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành liên quan triển khai các công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Với việc đẩy mạnh thu thuế các hộ kinh doanh trên nền tảng số, năm 2021, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thu được 14.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 6% tổng thu và 10% thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phân chia, theo dõi và quản lý thuế 5 nhóm hoạt động TMĐT 

Hiện nay, Cục Thuế TP. Hà Nội đang tạm phân chia thành 5 nhóm hoạt động TMĐT để theo dõi và quản lý thuế gồm: Cá nhân/hộ kinh doanh/tổ chức có thu thập từ các tổ chức nước ngoài (Google, Facebook, Apple…); Cá nhân/hộ kinh doanh bán hàng trực tuyến (online); Cá nhân/hộ kinh doanh/tổ chức cho thuê nhà trực tuyến qua ứng dụng; Các tổ chức, cá nhân chi trả thanh toán cho các dịch vụ điện tử của đơn vị nhà thầu nước ngoài; và các doanh nghiệp tổ chức, điều hành sàn giao dịch thương mại điện tử (Sendo, Lazada, Shoppe..), điều hành các App trung gian thanh toán, App trung gian vận chuyển. 

Theo ông Viên Viết Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội, đối với doanh nghiệp, tổ chức có thu nhập từ các tổ chức nước ngoài, cơ quan thuế đã quản lý theo luật và doanh nghiệp cũng đã tự giác thực hiện. Hiện tại, Cục Thuế TP. Hà Nội tập trung hướng dẫn nhóm các cá nhân/hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ bởi đây là đối tượng khó quản lý hơn.

“Cơ quan thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế có hoạt động TMĐT và có đầy đủ thông tin để kiểm soát. Đồng thời, tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ và khuyến khích các cá nhân/hộ kinh doanh tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định", Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội khẳng định.

Ngoài ra, để làm tốt vấn đề này, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng thường xuyên phối hợp với các tổ chức tín dụng, ngân hàng, nhà mạng cung cấp để có cơ sở dữ liệu thông tin về hoạt động kinh doanh, các cá nhân có thu nhập phát sinh. Từ đó, vận động các cá nhân đó tự động kê khai và nộp thuế.

Ông Hùng nhấn mạnh, trên địa bàn Hà Nội, Cục Thuế TP. Hà Nội đã chủ động từng bước kiên trì hướng dẫn, hỗ trợ để NNT thực hiện nghĩa vụ của mình đối với hoạt động TMĐT. Trong năm 2022, Cục Thuế Thành phố xác định phải tập trung công tác kiểm tra với việc rà soát, phân tích, đánh giá kỹ dữ liệu người nộp thuế, hồ sơ khai thuế để xác định chính xác các hộ kinh doanh; tập trung thanh tra kiểm tra theo chuyên đề với các lĩnh vực rủi ro cao về thuế như: thương mại điện tử, giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, hoàn thuế...

5 nhóm hoạt động thương mại điện tử do Cục Thuế TP. Hà Nội phân chia và quản lý

Nhóm 1: Cá nhân/hộ kinh doanh/tổ chức có thu thập từ các tổ chức nước ngoài (Google, Facebook, Apple…) . Đối với nhóm này, Cục Thuế Thành phố đã đưa vào quản lý 465 cá nhân có doanh thu phát sinh từ nhà thầu nước ngoài, NNT đã thực hiện kê khai thuế đầy đủ theo quý, với số thuế đã nộp năm 2021 là 56,1 tỷ đồng. Hiện nay, Cục Thuế TP. Hà Nội đang tiếp tục triển khai rà soát 503 cá nhân, tổ chức phát sinh thu nhập từ nước ngoài có doanh thu 498 tỷ đồng, dự kiến số thu 35 tỷ đồng

Nhóm 2, cá nhân/hộ kinh doanh bán hàng trực tuyến (online). Đối với các đối tượng này, Cục Thuế TP. Hà Nội đang quản lý dữ liệu của 32.085 địa chỉ bán hàng online do thu thập thông tin từ trung gian vận chuyển, trong đó 3.388 cơ sở có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thuộc đối tượng quản lý thuế. Tiến hành rà soát, cơ quan thuế đã đưa vào quản lý 1.332 NNT bán hàng online, đôn đốc nộp 12,1 tỷ đồng. Tiếp tục trong thời gian tới, Cục thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai rà soát 2.056 cơ sở bán hàng online trên địa bàn TP. Hà Nội.

Nhóm 3, cá nhân/hộ kinh doanh/tổ chức cho thuê nhà trực tuyến qua ứng dụng. Cục Thuế TP. Hà Nội quản lý dữ liệu của 756 chủ cơ sở với 2.307 địa chỉ cho thuê nhà qua ứng dụng do thu thập từ trung gian cho thuê nhà, trong đó có 49 chủ cơ sở có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm thuộc đối tượng quản lý thuế, doanh thu 10 tỷ đồng, dự kiến số thu đạt 1 tỷ đồng.

Nhóm 4, là các tổ chức, cá nhân chi trả thanh toán cho các dịch vụ điện tử của đơn vị nhà thầu nước ngoài. Cục Thuế TP. Hà Nội quản lý dữ liệu phát sinh chi trả cho các nhà thầu nước ngoài của 1.447 cá nhân, tổ chức, số tiền chi trả: 46,3 tỷ đồng, dự kiến số thuế phải nộp là 4,6 tỷ đồng.

Nhóm 5, các doanh nghiệp tổ chức, điều hành sàn giao dịch thương mại điện tử (Sendo, Lazada, Shoppe..), điều hành các App trung gian thanh toán, App trung gian vận chuyển. Trong năm vừa qua, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hoàn thành thanh kiểm tra tại 4 doanh nghiệp (Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Ốc ta, Công ty Cổ phần giao hàng tiết kiệm, Công ty cổ phần Propertyguru Việt Nam (Batdongsan.com.vn), Công ty Cổ phần True Money Việt Nam) với tổng truy thu, phạt đạt 1,4 tỷ đồng, giảm lỗ 66 tỷ đồng.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/hieu-qua-tu-cong-tac-quan-ly-thue-doi-voi-hoat-dong-thuong-mai-dien-tu-343981.html